Пројектовање софтвера – преузимање

Предавања

Пројектовање софтвера – скрипта
Пројектовање софвера – Напредне Јава технологије (књига)
Програмирање (рад) у мрежи
Конкурентно програмирање
Апликација за опис случајева коришћења – 04.03.2016. год.
План предавања за школску 2018. годину
Семинарски рад – Фаза 1 – смернице
Семинарски рад – Фаза 2 – смернице
Укупни резултати (датум измене: 22.6.2018.)

Вежбе 1

Група Сала Вежбе Документ
Све Све Вежбе 1 Пројектовање софвера – Основни концепти Јаве

Вежбе 2

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 2 JDBC I час – 109
Д1 111 Вежбе 2  JDBC (час 1)
Д2 c002 Вежбе 2  JDBC (час 1.)
Д2 111 Вежбе 2  JDBC (час 1)
Д3 109 Вежбе 2  JDBC (час 1.)
Д3 111 Вежбе 2  JDBC (час 1)
Д4 109 Вежбе 2 Рад са базом података – JDBC
Д4 111 Вежбе 2  JDBC (час 1)

Вежбе 3

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 3 JDBC II cas 109
Д1 111 Вежбе 3 JDBC (час 2)
Д2 c002 Вежбе 3 JDBC (час 2)
Д2 111 Вежбе 3 JDBC (час 2)
Д3 109 Вежбе 3 JDBC (час 2)
Д3 111 Вежбе 3 JDBC (час 2)
Д4 109 Вежбе 3 JDBC (час 2)
Д4 111 Вежбе 3 JDBC (час 2)

Вежбе 4

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 4  Графички кориснички интерфејс (час 1)
Д1 111 Вежбе 4  Вежбе 04
Д2 c002 Вежбе 4  Графички кориснички интерфејс (час 1)
Д2 111 Вежбе 4  Вежбе 04
Д3 109 Вежбе 4  Графички кориснички интерфејс (час 1)
Д3 111 Вежбе 4  Вежбе 04
Д4 109 Вежбе 4 Графички кориснички интерфејс (час 1)
Д4 111 Вежбе 4  Вежбе 04

Вежбе 5

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 5  Графички кориснички интерфејс (други час) – 109
Д1 111 Вежбе 5 Вежбе 05
Д2 c002 Вежбе 5 Графички кориснички интерфејс (други час)
Д2 111 Вежбе 5 Поставка [Вежбе 04]

Вежбе 05

Д3 109 Вежбе 5
Д3 111 Вежбе 5 Поставка [Вежбе 04]

Вежбе 05

Д4 109 Вежбе 5 Графички кориснички интерфејс (други час)
Д4 111 Вежбе 5 Вежбе 05

Вежбе 6

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 6  Поставка VI час

Д1 – решење 6. час

Д1 111 Вежбе 6 Поставка [Вежбе 06]

[Задатак са часа]

Д2 c002 Вежбе 6 Вежбе 06
Д2 111 Вежбе 6 Поставка [Вежбе 06]

[Вежбе 30.03.2018.]

Д3 109 Вежбе 6
Д3 111 Вежбе 6 Поставка [Вежбе 06]

[Вежбе 30.03.2018.]

Д4 109 Вежбе 6 Поставка [Вежбе 06]

Задатак са часа [Вежбе 06]

Д4 111 Вежбе 6 Поставка [Вежбе 06]

[Задатак са часа]

 Вежбе 7

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 7 Д1 – поставка 7. час
Д1 111 Вежбе 7 Вежбе 05.04.2018.
Д2 c002 Вежбе 7 Вежбе 07
Д2 111 Вежбе 7 [Вежбе 31.03.2018.]
Д3 109 Вежбе 7
Д3 111 Вежбе 7 [Вежбе 31.03.2018.]
Д4 109 Вежбе 7 Вежбе 07 [05.04.2018.]
Д4 111 Вежбе 7 Вежбе 05.04.2018.

 Вежбе 8

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 8
Д1 111 Вежбе 8 Вежбе 08
Д2 c002 Вежбе 8 Вежбе 08 [20.04.2018.]
Д2 111 Вежбе 8 Вежбе 08
Д3 109 Вежбе 8
Д3 111 Вежбе 8 Вежбе 08
Д4 109 Вежбе 8 Вежбе 08 [19.04.2018.]
Д4 111 Вежбе 8 Вежбе 08

 Вежбе 9

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 9
Д1 111 Вежбе 9  Поставка Вежбе 9

Вежбе 9 – Пројекти са часа

Д2 c002 Вежбе 9 Вежбе 9 – Поставка

Вежбе09 – пројекти са вежби

Д2 111 Вежбе 9 Вежбе 9 – Поставка

Вежбе09 – пројекти са вежби

Д3 109 Вежбе 9 Вежбе 9 – Поставка

Вежбе09 – пројекти са вежби

Д3 111 Вежбе 9 Вежбе 9 – Поставка

Вежбе09 – пројекти са вежби

Д4 109 Вежбе 9 Вежбе 9 – Поставка

Вежбе 9 – Пројекти са часа

Д4 111 Вежбе 9 Вежбе 9 – Поставка

Вежбе 9 – Пројекти са часа

Вежбе 10

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 10 Прекид нити

Вежбе 10: Пројекат клијент-сервер (почетак)

Д1 111 Вежбе 10
Д2 c002 Вежбе 10  Вежбе 10 – поставка
Д2 111 Вежбе 10
Д3 109 Вежбе 10
Д3 111 Вежбе 10
Д4 109 Вежбе 10 Вежбе 10 – Поставка

Вежбе 10 – Пројекти са часа

Д4 111 Вежбе 10 Прекид нити

Вежбе 10: Пројекат клијент-сервер (почетак)

Вежбе 11

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 11
Д1 111 Вежбе 11 Вежбе 11 [10.05.2018]
Д2 c002 Вежбе 11 Вежбе 11 – Пројекти са часа
Д2 111 Вежбе 11 Вежбе 11 [10.05.2018]
Д3 109 Вежбе 11
Д3 111 Вежбе 11 Вежбе 11 [10.05.2018]
Д4 109 Вежбе 11 Вежбе 11 – Пројекти са часа
Д4 111 Вежбе 11  Вежбе 11 [10.05.2018]

Вежбе 12

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 12
Д1 111 Вежбе 12 Вежбе 12
Д2 c002 Вежбе 12 Вежбе 12
Д2 111 Вежбе 12 Вежбе 12
Д3 109 Вежбе 12
Д3 111 Вежбе 12 Вежбе 12
Д4 109 Вежбе 12 Вежбе 12
Д4 111 Вежбе 12 Вежбе 12

Вежбе 13

Група Сала Вежбе Документ
Д1 109 Вежбе 13
Д1 111 Вежбе 13 Вежбе 13
Д2 c002 Вежбе 13 Вежбе 13
Д2 111 Вежбе 13 Вежбе 13
Д3 109 Вежбе 13 Вежбе 13
Д3 111 Вежбе 13 Вежбе 13
Д4 109 Вежбе 13 Вежбе 13
Д4 111 Вежбе 13 Вежбе 13

Архива

Пројектовање софтвера – 2017
Пројектовање софтвера – 2016
Пројектовање софтвера – 2014
Пројектовање софтвера – 2013

Испитни рокови

Испитни рок – предрок јун 2018. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – предрок јун 2018. – база података Г2
Испитни рок – предрок јун 2018. – база података
Испитни рок – фебруар 2018.
Испитни рок – фебруар 2018. – база података
Испитни рок – јануар 2018.
Испитни рок – јануар 2018. – база података
Испитни рок – новембар 2017.
Испитни рок – новембар 2017. – база података
Испитни рок – октобар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 2
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 1
Испитни рок – септембар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 2
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 1
Испитни рок – јун 2017.

Колоквијум – Јун 2017

Испитни рок – јун 2017. – база података
Испитни рок – фебруар 2017.
Испитни рок – фебруар 2017. – база података
Испитни рок – јануар 2017.
Испитни рок – јануар 2017. – база података
Испитни рок – новембар/децембар 2016.
Испитни рок – октобар 2016.
Испитни рок – септембар 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јул 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г2)
Испитни рок – јун 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г1)
Испитни рок – јун 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (предрок)
Испитни рок – јун 2016. (предрок) – база података
Испитни рок – фебруар 2016.
Испитни рок – јануар 2016.
Испитни рок – новембар/децембар 2015.
Испитни рок – октобар 2015.
Испитни рок – септембар 2015. (група Г1)
Испитни рок – септембар 2015. (група Г2)
Испитни рок – јун 2015.
Испитни рок – јун 2015. (предрок)
Испитни рок – фебруар 2015.
Испитни рок – јануар 2015.