Пројектовање софтвера – преузимање

Предавања

Пројектовање софтвера – скрипта
Пројектовање софвера – Напредне Јава технологије (књига)
Програмирање (рад) у мрежи
Конкурентно програмирање
Апликација за опис случајева коришћења – 04.03.2016. год.
План предавања за школску 2018/19. годину
Семинарски рад – Фаза 1 – смернице
Семинарски рад – Фаза 2 – смернице
Укупни резултати (датум измене: 16. 1. 2019.)

Семинраски рад

Пример семинарског рада 1 – Прикупљање захтева и Анализа

Примери за први колоквијум

Пројектовање софтвера – Примери првог колоквијума (школска 2017/18. година)
Пројектовање софтвера – Примери првог колоквијума (школска 2016/17. година)

Примери за други колоквијум

Група 1

Група 2

Група 3

Вежбе 1

Група Сала Вежбе Документ
Све Све Вежбе 1 Пројектовање софвера – Основни концепти Јаве

Вежбе 2

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 2
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 2  Вежбе 02 [08.10.2018.]
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 2  Vezbe01
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 2  Вежбе 02 [08.10.2018.]
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 2  Vezbe01
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 2 Вежбе 02 [08.10.2018.]
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 2 Вежбе 2 [10.10.2018]
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 2 Вежбе 02 [10.10.2018]

Вежбе 3

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 3
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 3  Вежбе 03 [15.10.2018.]
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 3 Вежбе 03 [15.10.2018.]
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 3
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 3  Вежбе 03 [15.10.2018.]
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 3 Вежбе 03 [15.10.2018.]
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 3 Вежбе 03 [17.10.2018.]
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 3 Вежбе 03 [17.10.2018.]

Вежбе 4

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 4 Вежбе 04 [22.10.2018.]
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 [22.10.2018.]
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 4 Вежбе 04 [22.10.2018.]
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 [22.10.2018.]
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 4 Вежбе 04 [22.10.2018.]
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 [22.10.2018.] 
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 [24.10.2018.] 
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 4 Вежбе 04 [22.10.2018.]

Вежбе 5

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 5 Вежбе 05 / поставка [29.10.2018.]

Вежбе 05

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 5 Вежбе 05 / поставка [29.10.2018.]

Вежбе 05

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 5 Вежбе 05 / поставка [29.10.2018.]

Вежбе 05

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 5 Вежбе 05 / поставка [29.10.2018.]

Вежбе 05

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 5 Вежбе 05
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 5 Вежбе 05 / поставка [29.10.2018.]

Вежбе 05

Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 5 Вежбе 05 / поставка [31.10.2018.]

Вежбе 05

Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 5 Вежбе 05 / поставка [31.10.2018.]

Вежбе 05

 Вежбе 6

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 6 Вежбе 6
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 6
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 6 Вежбе 6
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 6
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 6 Вежбе 6
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 6
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 06 – Поставка задатка
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 6 Вежбе 6

Вежбе 7

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 7 Вежбе 07 / поставка [05.11.2018.]

Задатак са часа

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 7 Вежбе 07 / поставка [05.11.2018.]

Задатак са часа

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 7 Вежбе 07 / поставка [05.11.2018.]

Задатак са часа

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 7 Вежбе 07 / поставка [05.11.2018.]

Задатак са часа

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 7 Вежбе 07 / поставка [05.11.2018.]

Задатак са часа

Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 7 Вежбе 07 / поставка [05.11.2018.]

Задатак са часа

Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 7  Вежбе 07 / поставка [14.11.2018.]

Задатак са часа

Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 7 Вежбе 07 / поставка [14.11.2018.]

Задатак са часа

Вежбе 8

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 8 Вежбе 08
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 8 Вежбе 08
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 8 Вежбе 08
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 8 Вежбе 08
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 8 Вежбе 08
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 8 Вежбе 08
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 8 Вежбе 08
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 8 Вежбе 08

 Вежбе 9

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 9 Вежбе 09 / поставка

Вежбе 09

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09 / поставка

Вежбе 09

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 9 Вежбе 09 / поставка

Вежбе 09

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09 / поставка

Вежбе 09

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 9 Вежбе 09 / поставка

Вежбе 09

Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09 / поставка

Вежбе 09

Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 9 Вежбе 09 / поставка [28.11.2018.]

Задатак са часа

Вежбе 10

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 10 Вежбе 10
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 10 Вежбе 10
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 10 Вежбе 10
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 10 Вежбе 10
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 10 Вежбе 10 – поставка

Вежбе 10

Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 10 Вежбе 10 – поставка

Вежбе 10

Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 10 Вежбе 10
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 10 Вежбе 10 – поставка

Вежбе 10

Вежбе 11

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка

Вежбе 11

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка

Вежбе 11

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка

Вежбе 11

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка

Вежбе 11

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка

Вежбе 11

Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 11 Вежбе 11 – Поставка

Вежбе 11

Вежбе 12

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 12 Задатак са вежби
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 12 Задатак са вежби
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 12 Задатак са вежби
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 12 Задатак са вежби
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 12 Задатак са вежби
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 12 Задатак са вежби
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 12 Задатак са вежби
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 12 Задатак са вежби

Вежбе 13

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 13 Вежбе 13 [24.12.2018.]
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 13 Вежбе 13 [24.12.2018.]
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 13 Вежбе 13 [24.12.2018.]
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 13 Вежбе 13 [24.12.2018.]
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 13 Вежбе 13 [24.12.2018.]
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 13 Вежбе 13 [24.12.2018.]
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 13 Вежбе 13 [26.12.2018.]
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 13 Вежбе 13 [26.12.2018.]

Архива

Пројектовање софтвера – 2017/18
Пројектовање софтвера – 2016/17
Пројектовање софтвера – 2015/16
Пројектовање софтвера – 2014
Пројектовање софтвера – 2013

Испитни рокови

Испитни рок – јануар 2019. – база података
Испитни рок – јануар 2019. (предрок) – база података
Испитни рок – октобар 2018. – база података
Испитни рок – септембар 2018. – база података
Испитни рок – предрок јун 2018. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – предрок јун 2018. – база података Г2
Испитни рок – предрок јун 2018. – база података
Испитни рок – фебруар 2018.
Испитни рок – фебруар 2018. – база података
Испитни рок – јануар 2018.
Испитни рок – јануар 2018. – база података
Испитни рок – новембар 2017.
Испитни рок – новембар 2017. – база података
Испитни рок – октобар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 2
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 1
Испитни рок – септембар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 2
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 1
Испитни рок – јун 2017.

Колоквијум – Јун 2017

Испитни рок – јун 2017. – база података
Испитни рок – фебруар 2017.
Испитни рок – фебруар 2017. – база података
Испитни рок – јануар 2017.
Испитни рок – јануар 2017. – база података
Испитни рок – новембар/децембар 2016.
Испитни рок – октобар 2016.
Испитни рок – септембар 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јул 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г2)
Испитни рок – јун 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г1)
Испитни рок – јун 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (предрок)
Испитни рок – јун 2016. (предрок) – база података
Испитни рок – фебруар 2016.
Испитни рок – јануар 2016.
Испитни рок – новембар/децембар 2015.
Испитни рок – октобар 2015.
Испитни рок – септембар 2015. (група Г1)
Испитни рок – септембар 2015. (група Г2)
Испитни рок – јун 2015.
Испитни рок – јун 2015. (предрок)
Испитни рок – фебруар 2015.
Испитни рок – јануар 2015.