Пројектовање софтвера – преузимање

Предавања

Пројектовање софтвера – скрипта
Пројектовање софвера – Напредне Јава технологије (књига)
Програмирање (рад) у мрежи
Конкурентно програмирање
Студијски пример
Апликација за опис случајева коришћења – 04.03.2016. год.
План предавања за школску 2017. годину
Семинарски рад – Фаза 1 – смернице
Семинарски рад – Фаза 2 – смернице
Резултати полагања другог теста (датум полагања: 23.05.2017. год., ажурирано 31.05.2017. год.)
Укупни резултати (датум измене: 10.6.2017.)
Укупни резултати (датум измене: 30.6.2017.)

Вежбе 1

Група Сала Вежбе Документ
Све Све Вежбе 1 Пројектовање софвера – Основни концепти Јаве

Вежбе 2

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти и графички кориснички интерфејс
Д1 109 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти
Д2 Б001 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти
Д2 005 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти
Д2 А106 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти
Д3 109 Вежбе 2 Вежбе 02 [10.03.2017] – Основни концепти и графички кориснички интерфејс
Д3 111 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти
Д4 109 Вежбе 2 Вежбе 02 [09.03.2017] – Основни концепти
Д5 020 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти и графички кориснички интерфејс
Д5 109 Вежбе 2 Вежбе 02 [06.03.2017] – Основни концепти

Вежбе 3

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 3 Вежбе 03 [13.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д1 109 Вежбе 3 Вежбе 03 [понедељак 13.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д2 Б001 Вежбе 3 Вежбе 03 [13.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д2 005 Вежбе 3 Вежбе 03 [13.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д2 020 Вежбе 3 Вежбе 03 [понедељак 13.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д3 109 Вежбе 3 Вежбе 03 [петак 17.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д3 111 Вежбе 3 Вежбе 03 [17.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д4 109 Вежбе 3 Вежбе 03 [16.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д4 020 Вежбе 3 Вежбе 03 [16.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д5 020 Вежбе 3 Вежбе 03 [13.03.2017] – Графички кориснички интерфејс
Д5 109 Вежбе 3 Вежбе 03 [понедељак 13.03.2017] – Графички кориснички интерфејс

Вежбе 4

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 4 Вежбе 04 [20.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д1 109 Вежбе 4  Вежбе 04 [20.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д2 Б001 Вежбе 4
Д2 005 Вежбе 4  Вежбе 04 [20.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д2 020 Вежбе 4  Вежбе 04 [20.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д3 109 Вежбе 4  Вежбе 04 [петак 24.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д3 111 Вежбе 4  Вежбе 04 [петак 24.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д4 109 Вежбе 4 Вежбе 04 [23.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д4 020 Вежбе 4 Вежбе 04 [23.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д5 020 Вежбе 4 Вежбе 04 [20.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)
Д5 109 Вежбе 4 Вежбе 04 [20.03.2017] – Графички кориснички интерфејс (други час)

Вежбе 5

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 5 Вежбе 05 [27.03.2017] – Рад са базом података (први час)
Д1 109 Вежбе 5 Вежбе05 [27.03.2017.] – Рад са базом података (први час)
Д2 Б001 Вежбе 5  Вежбе05 [27.03.2017.] – Рад са базом података (први час) Д2
Д2 005 Вежбе 5
Д2 020 Вежбе 5 Вежбе05 [27.03.2017.] – Рад са базом података (први час)
Д3 109 Вежбе 5 Вежбе05 [28.03.2017.] – Pад са базом података
Д3 111 Вежбе 5 Вежбе 05 [31.03.2017] – Рад са базом података (први час)
Д4 109 Вежбе 5 Вежбе 05 [30.03.2017] – Рад са базом података (први час)
Д4 020 Вежбе 5 Вежбе 05 [30.03.2017] – Рад са базом података (први час)
Д5 020 Вежбе 5 Вежбе 05 [27.03.2017] – Рад са базом података (први час)
Д5 109 Вежбе 5 Вежбе05 [27.03.2017.] – Pад са базом података

Вежбе 6

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 6 Вежбе 06 [03.04.2017] – Рад са базом података (други час)
Д1 109 Вежбе 6 Вежбе 06 [03.04.2017] – Рад са базом података (други час)
Д2 Б001 Вежбе 6  Вежбе 06 [понедељак 03.04.2017]-Рад са базом података (други час)
Д2 005 Вежбе 6
Д2 020 Вежбе 6  Вежбе 06 [понедељак 03.04.2017]-Рад са базом података (други час) АЖУРИРАНО
Д3 109 Вежбе 6 Вежбе 06 [07.04.2017] – Рад са базом података (други час)
Д3 111 Вежбе 6  Вежбе 06 [07.04.2017] – Рад са базом података (други час)
Д4 109 Вежбе 6 Вежбе 06 [06.04.2017] – Рад са базом података (други час)
Д4 020 Вежбе 6 Вежбе 06 [06.04.2017] – Рад са базом података (други час)
Д5 020 Вежбе 6 Вежбе 06 [03.04.2017] – Рад са базом података (други час)
Д5 109 Вежбе 6 Вежбе 06 [03.04.2017] – Рад са базом података (други час)

Вежбе 7

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 7 Вежбе 07 [10.04.2017] – Рад са базом података (трећи час)
Д1 109 Вежбе 7 Вежбе 07 [10.04.2017] – Рад са базом података (трећи час)
Д2 Б001 Вежбе 7 Вежбе 07 [10.04.2017] – Рад са базом података (трећи час)
Д2 005 Вежбе 7
Д2 020 Вежбе 7  Вежбе 07 [11.04.2017] – Унос рачуна
Д3 109 Вежбе 7 Вежбе 07 [08.04.2017] – Унос рачуна
Д3 111 Вежбе 7  Вежбе 07 [10.04.2017] – Рад са базом података (трећи час)
Д4 109 Вежбе 7 Вежбе 07 [10.04.2017] – Рад са базом података (трећи час)
Д4 020 Вежбе 7
Д5 020 Вежбе 7  Вежбе 07 [10.04.2017] – Рад са базом података (трећи час)
Д5 109 Вежбе 7 Вежбе 07 [10.04.2017] – Рад са базом података (трећи час)

Вежбе 8

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 8  Вежбе 08 [24.04.2017] – Рад у мрежи
Д1 109 Вежбе 8  Вежбе 08 [24.04.2017] – Рад у мрежи
Д2 Б001 Вежбе 8 Вежбе 08 [24.04.2017] – Рад у мрежи
Д2 005 Вежбе 8
Д2 020 Вежбе 8  Вежбе 08 [24.04.2017] – Рад у мрежи (1.час)
Д3 109 Вежбе 8
Д3 111 Вежбе 8 Вежбе 09 [28.04.2017] – Рад у мрежи
Д4 109 Вежбе 8 Вежбе 09 [27.04.2017] – Рад у мрежи
Д4 020 Вежбе 8
Д5 020 Вежбе 8 Вежбе 08 [24.04.2017] – Рад у мрежи
Д5 109 Вежбе 8 Вежбе 08 [24.04.2017] – Рад у мрежи

Вежбе 9

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 9  Вежбе 09[06.05.2017] – Рад у мрежи (други час)
Д1 109 Вежбе 9  Вежбе 09[06.05.2017] – Рад у мрежи (други час)
Д2 Б001 Вежбе 9  Вежбе 09[06.05.2017] – Рад у мрежи (други час)
Д2 005 Вежбе 9
Д2 020 Вежбе 9  Вежбе 09[06.05.2017] – Рад у мрежи (други час)
Д3 109 Вежбе 9
Д3 111 Вежбе 9  Вежбе 09 [05.05.2017] – Рад у мрежи (други час)
Д4 109 Вежбе 9  Вежбе 09 [04.05.2017] – Рад у мрежи (други час)
Д4 020 Вежбе 9
Д5 020 Вежбе 9  Вежбе 09[06.05.2017] – Рад у мрежи (други час)
Д5 109 Вежбе 9  Вежбе 09[06.05.2017] – Рад у мрежи (други час)

 

Вежбе 10

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 10 Вежбе10[08.05.2017] – Нити 1.час
Д1 109 Вежбе 10 Вежбе10[08.05.2017] – Нити 1.час
Д2 Б001 Вежбе 10 Вежбе10[08.05.2017] – Нити 1.час
Д2 005 Вежбе 10
Д2 020 Вежбе 10 Вежбе10[08.05.2017] – Нити 1.час
Д3 109 Вежбе 10 Вежбе10[12.05.2017] – Нити 1.час
Д3 111 Вежбе 10 Вежбе10[12.05.2017] – Нити 1.час
Д4 109 Вежбе 10 Вежбе10[08.05.2017] – Нити 1.час
Д4 020 Вежбе 10
Д5 020 Вежбе 10
Д5 109 Вежбе 10 Вежбе10[08.05.2017] – Нити 1.час

Вежбе 11

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 11  Вежбе 11 [15.05.2017] – Нити – час 2.
Д1 109 Вежбе 11  Вежбе 11 [15.05.2017] – Нити – час 2.
Д2 Б001 Вежбе 11 Вежбе 11 [15.05.2017] – Нити – час 2.
Д2 005 Вежбе 11
Д2 020 Вежбе 11 Вежбе11 [15.05.2017] Поставка

Вежбе11 [15.05.2017] Решење (које се развија даље…)

Д3 109 Вежбе 11  Вежбе11 [19.05.2017] Поставка

Вежбе11 [19.05.2017] Решење (које се даље развија)

Д3 111 Вежбе 11  Вежбе 11 [19.05.2017] – Пројектовање системских операција
Д4 109 Вежбе 11 Вежбе 11 [18.05.2017] – Пројектовање системских операција
Д4 020 Вежбе 11 Вежбе 11 [18.05.2017] – Пројектовање системских операција
Д5 020 Вежбе 11  Вежбе 11 [15.05.2017] – Нити – час 2.
Д5 109 Вежбе 11  Вежбе 11 [15.05.2017] – Нити – час 2. 

Вежбе 12

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 12 Вежбе 12 [22.05.2017] – Chat
Д1 109 Вежбе 12 Вежбе 12 [22.05.2017] – Chat
Д2 Б001 Вежбе 12  Вежбе 12 [22.05.2012] – Chat -Дорађено
Д2 005 Вежбе 12
Д2 020 Вежбе 12  Вежбе 12 [22.05.2017] – Chat
Д3 109 Вежбе 12  Вежбе 12 [26.05.2017] – Chat
Д3 111 Вежбе 12
Д4 109 Вежбе 12 Вежбе 12 [25.05.2017] – Chat
Д4 020 Вежбе 12 Вежбе 12 [25.05.2017] – Chat
Д5 020 Вежбе 12 Вежбе 12 [22.05.2017] – Chat
Д5 109 Вежбе 12 Вежбе 12 [22.05.2017] – Chat

 

Вежбе 13

Група Сала Вежбе Документ
Д1 020 Вежбе 13 Синхронизација нити и пројектовање генеричких метода брокера базе података
Д1 109 Вежбе 13 Синхронизација нити и пројектовање генеричких метода брокера базе података
Д2 Б001 Вежбе 13  Синхронизација нити и пројектовање генеричких метода брокера базе података – Б001
Д2 005 Вежбе 13
Д2 020 Вежбе 13 Синхронизација, DBBroker
Д3 109 Вежбе 13
Д3 111 Вежбе 13  Синхронизација нити и пројектовање генеричких метода брокера базе података – 111
Д4 109 Вежбе 13 Синхронизација нити и пројектовање генеричких метода брокера базе података
Д4 020 Вежбе 13 Синхронизација нити и пројектовање генеричких метода брокера базе података
Д5 020 Вежбе 13
Д5 109 Вежбе 13

Колоквијум

Први колоквијум – група Г1
Први колоквијум – група Г2
Први колоквијум – група Г3
Први колоквијум – група Г4
Први колоквијум – база података (све групе)

Архива

Пројектовање софтвера – 2016
Пројектовање софтвера – 2014
Пројектовање софтвера – 2013

Испитни рокови

Испитни рок – новембар 2017.
Испитни рок – новембар 2017. – база података
Испитни рок – октобар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 2
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 1
Испитни рок – септембар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 2
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 1
Испитни рок – јун 2017.
Испитни рок – јун 2017. – база података
Испитни рок – фебруар 2017.
Испитни рок – фебруар 2017. – база података
Испитни рок – јануар 2017.
Испитни рок – јануар 2017. – база података
Испитни рок – новембар/децембар 2016.
Испитни рок – октобар 2016.
Испитни рок – септембар 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јул 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г2)
Испитни рок – јун 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г1)
Испитни рок – јун 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (предрок)
Испитни рок – јун 2016. (предрок) – база података
Испитни рок – фебруар 2016.
Испитни рок – јануар 2016.
Испитни рок – новембар/децембар 2015.
Испитни рок – октобар 2015.
Испитни рок – септембар 2015. (група Г1)
Испитни рок – септембар 2015. (група Г2)
Испитни рок – јун 2015.
Испитни рок – јун 2015. (предрок)
Испитни рок – фебруар 2015.
Испитни рок – јануар 2015.