Напредне софтверске технологије – преузимање

Напредне софтверске технологије 2022-2023

01.01.2022. год. Објектно-релационо пресликавање – Hibernate, HibernateSearch

Напредне софтверске технологије 2019-2020

28.10.2019. год.  Објектно-релационо пресликавање – Hibernate, HibernateSearch
30.10.2019. год. Spring Data Acccess
04.11.2019. год. Spring MVC, Spring Boot
06.11.2019. год. Spring Rest, Spring Boot
 15.11.2019. год. Angular I час – Решење

Напредне софтверске технологије

28.10.2019. год. Објектно-релационо пресликавање Материјали са наставе
Сервлети  – конфигурација Материјали са наставе
Перзистентност, Spring, трансакције
Материјали са наставе
19.11.2018. год. Spring Boot Материјали са наставе
26.11.2018. год. Spring Boot (други час) Материјали са наставе
 11.01.2019.  Додатни термин  Материјали са наставе

Напредне софтверске технологије 2

Предавање 01 – JasperReports – 30.01.2018. год.

 

КУРС – 01 – ОРМ – МАТЕРИЈАЛИ – 18.01.2018. год.

КУРС – 01 – ОРМ – МАТЕРИЈАЛИ СА КУРСА – 18.01.2018. год.

КУРС – 02 – ЈРА- Почетни материјали – 19.01.2018. год.

КУРС – 02 – ЈРА- Почетни материјали – 22.01.2018. год.

КУРС – 03 – ЈРА- DI – 22.01.2018. год.

КУРС – 03 – Материјали (Дан 3) – 22.01.2018. год.

КУРС – 04 – REST сервиси – Почетни материјали – 23.01.2018. год.

КУРС – 04 – REST сервиси – Материјали  са курса – 23.01.2018. год.

КУРС – 05 – REST сервиси, Drools – Почетни материјали – 24.01.2018. год.

КУРС – 05 – REST сервиси, Drools – Материјали са курса – 24.01.2018. год.

 

25.10.2017. год. Објектно-релационо пресликавање Материјали са наставе
06.11.2017. год. ЈПА-1 Почетни материјали
08.11.2017.год. Spring IoC i Spring Data Spring IoC Spring Data
13.11.2017.год. Java Web (JavaEE) JavaEE WEB
Spring MVC SpringMVC_Controller
15.11.2017. год. Spring Boot Spring Boot
20.11.2017. год. Spring Security Spring Security
27.11.2017. год ЈСФ I час ЈСФ – I час -Поставка

ЈСФ – I час – РЕШЕЊЕ

29.11.2017.год ЈСФ II час ЈСФ II час – 29.11.2017.год
04.12.2017.год. ЈСФ III час JSF_NST_III_CAS_POSTAVKA II deo
11.12.2017.год Spring трансакције Spring Transaction
Интеграција ЈСФ и Spring Интеграција JSF-Spring

 

Датум Сала Материјал
07. 11. 2016. год. Б001 Вежбе 01
09.11.2016. год. Б001 Вежбе 02

14.09.2016. год Б001 Вежбе 03

18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04
18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04 – задатак са часа
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05 – задатак са часа