Мастер: Материјали за пријемни испит

Почев од 12.04.2017. године, за припремање пријемног испита за студијски програм Мастер академских студија – Софтверско инжењерство и рачунарске науке је неопходна следећа литература (само једна референца):

  1. Девеџић В., Влајић С., Лазаревић С. Д. (уредници), “Практикум за припремање пријемног испита за софтверско инжењерство”, Факултет организационих наука, 2017.

Овај практикум се може БЕСПЛАТНО преузети у целости и користити у личне, некомерцијалне сврхе на следећем линку: [Практикум].