Софтверски патерни – преузимање

Школска 2019/20. година

Задаци јулски рок

Овде можете преузети задатке за јулски рок.

 

Предавања

Софтверски патерни – друго предавање – задаци
Софтверски патерни – треће предавање
Софтверски патерни – четврто предавање
Креациони патерни – пример
Креациони патерни – пример са додатних вежби
Структурни патерни – пример
Шесто предавање – задаци

Програмски код 18.11.2019.

Структурни патерни – пример 2
Патерни понашања – пример
Патерни понашања – пример 2
Патерни понашања – пример 3
Софтверски патерни – материјал за други тест
Софтверски патерни – структура семинарског рада
Софтверски патерни – седмо предавање
Седмо предавање – допунски задаци за вежбање
Софтверски патерни – осмо предавање
Осмо предавање – допунски задаци за вежбање
Софтверски патерни – девето предавање
Девето предавање – допунски задаци за вежбање
Софтверски патерни – резултати (датум измене: 18.12.2019. год.)

Вежбе 1

Термин Сала Документ
08:15 с001  Вежбе 01

Вежбе 2

Термин Сала Документ
08:15 с001 Вежбе 02

Вежбе 3

Термин Сала Документ
08:15 с001 Вежбе 03

 Вежбе 4

Термин Сала Документ
08:15 с001 Вежбе 04

Вежбе 5

Термин Сала Документ
08:15 с001 Вежбе 05

 Вежбе 6

Термин Сала Документ
08:15 с001 Поставка

Вежбе 06

 Вежбе 7

Термин Сала Документ
08:15 с001 Вежбе 07

Вежбе 8

Термин Сала Документ
08:15 с001 Вежбе 08

Вежбе 9

Термин Сала Документ
08:15 с001 Вежбе 09

——————————————————————–

Литература

Design Patterns Elements of reusable object-oriented software-Addison-Wesley Professional

Effective Java Programming Language Guide -Addison-Wesley (2001)

Head First Design Patterns-O’Reilly Media (2004)

Refactoring – Improving the Design of Existing Code-Addison-Wesley Professional (1999)


ПредавањаШколска 2016/17. година

Укупни резултати – март 2017. (датум измене: 21.03.2017. год.)
Семинарски рад – Пример 1
Семинарски рад – Пример 2
Софтверски патерни – задаци (6. и 7. предавање)