Пројектовање софтвера – преузимање

Предавања

Пројектовање софтвера – скрипта
Пројектовање софвера – Напредне Јава технологије (књига)
Програмирање (рад) у мрежи
Конкурентно програмирање
Апликација за опис случајева коришћења – 05.10.2023. год.
Пројектовање софтвера – Уводно предавање
Семинарски рад – Фаза 1 – смернице
Семинарски рад – Фаза 2 – смернице
Пример завршног рада
Пример семинарског рада

Први колоквијум

Први колоквијум Г1
Први колоквијум Г2

Први колоквијум – примери

Први колоквијум – Група Г1
Први колоквијум – Група Г2
Први колоквијум – Група Г3

Вежбе 1

Група Сала Вежбе Документ
Све Све Вежбе 1 Пројектовање софвера – Основни концепти Јаве

Вежбе 2

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час)
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час)
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час)
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час)
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час) -Ц001
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час)
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час)
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 2 Вежбе 02 (GUI први час)

Вежбе 3

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час, поставка)

Вежбе 03 (GUI други час)

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час, поставка)

Вежбе 03 (GUI други час)

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час, поставка)

Вежбе 03 (GUI други час)

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час, поставка)

Вежбе 03 (GUI други час)

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час, поставка) – Ц001
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час)
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час, поставка)

Вежбе 03 (GUI други час)

Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 3 Вежбе 03 (GUI други час)

Вежбе 4

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 4  Вежбе 04 (GUI трећи час)
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 (GUI трећи час)
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 4 Вежбе 04 (GUI трећи час)
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 (GUI трећи час)
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 4
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 (GUI трећи час)
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 4 Вежбе 04 (GUI трећи час)
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 4 Вежбе 04 (GUI трећи час)

Вежбе 5

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 5 Вежбе 05
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 5 Вежбе 05
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 5 Вежбе 05 (JDBC – основе)
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 5 Вежбе 05 (JDBC – основе)
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 5
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 5 Вежбе 05 (JDBC – основе)
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 5
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 5 Вежбе 05 (JDBC – основе)

Вежбе 6

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 6 Вежбе 06 – поставка

Вежбе 06

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 06 – поставка

Вежбе 06

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 6 Вежбе 06
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 06
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 6
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 06
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 6 Вежбе 06 – поставка

Вежбе 06

Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 6  Вежбе 06

Вежбе 7

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 7 Вежбе 07 (JDBC трећи час, поставка)

Вежбе 07

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 7 Вежбе 07 (JDBC трећи час, поставка)

Вежбе 07

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 7 Вежбе 07 (JDBC трећи час, поставка)

Вежбе 07

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 7 Вежбе 07 (JDBC трећи час, поставка)

Вежбе 07

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 7
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 7  Вежбе 07
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 7  Вежбе 07
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 7  Вежбе 07

Вежбе 8

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 8 Вежбе 08
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 8 Вежбе 08
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 8 Вежбе 08
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 8 Вежбе 08
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 8
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 8  Вежбе 08
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 8  Вежбе 08
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 8  Вежбе 08

Вежбе 9

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 9 Вежбе 09
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 9 Вежбе 09
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 9
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 9 Вежбе 09
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 9 Вежбе 09

Вежбе 10

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 10 Вежбе 10
Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 10 Вежбе 10
Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 10 Вежбе 10
Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 10 Вежбе 10
Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 10
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 10 Вежбе 10
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 10  Вежбе 10
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 10  Вежбе 10

Вежбе 11

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 11 Вежбе 11 – поставка

Вежбе 11 – задатак са часа

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 11 Вежбе 11 – поставка

Вежбе 11 – задатак са часа

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 11 Вежбе 11 – поставка

Вежбе 11 – задатак са часа

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 11 Вежбе 11 – поставка

Вежбе 11 – задатак са часа

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 11
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 11 Вежбе11
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 11  Вежбе 11 – поставка

Вежбе 11 – задатак са часа

Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 11  Вежбе 11

Вежбе 12

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 12  Вежбе 12 – поставка

Вежбе 12

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 12  Вежбе 12 – поставка

Вежбе 12

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 12 Вежбе 12 – поставка

Вежбе 12 – задатак са часа

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 12 Вежбе 12 – поставка

Вежбе 12 – задатак са часа

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 12
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 12  Вежбе 12
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 12  Вежбе 12
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 12  Вежбе 12

Вежбе 13

Група Сала Вежбе Документ
Д3 (понедељак 8:15) Ц001 Вежбе 13  Основе синхронизација

Вежбе 13 – Поставка

Д3 (понедељак 8:15) Ц002 Вежбе 13 Основе синхронизација

Вежбе 13 – Поставка

Д1 (понедељак 10:15) Ц001 Вежбе 13 Основе синхронизација

Вежбе 13 – Поставка

Вежбе 13 – Задатак са часа

Д1 (понедељак 10:15) Ц002 Вежбе 13 Основе синхронизација

Вежбе 13 – Поставка

Вежбе 13 – Задатак са часа

Д4 (понедељак 12:15) Ц001 Вежбе 13
Д4 (понедељак 12:15) Ц002 Вежбе 13
Д2 (среда 10:15) Ц002 Вежбе 13  Вежбе 13
Д2 (среда 10:15) Ц001 Вежбе 13  Вежбе 13


Архива

Пројектовање софтвера – 2018/19
Пројектовање софтвера – 2017/18
Пројектовање софтвера – 2016/17
Пројектовање софтвера – 2015/16
Пројектовање софтвера – 2014
Пројектовање софтвера – 2013

Испитни рокови

Испитни рок – јул 2022. – база података
Испитни рок – јун 2022.
Испитни рок – јун 2022. – база података
Испитни рок – март 2022.
Испитни рок – март 2022. – база података
Испитни рок – фебруар 2022. – база података – група Г2
Испитни рок – јануар 2022. – база података
Испитни рок – новембар 2021.
Испитни рок – новембар 2021. – база података
Испитни рок – октобар 2 2021. – база података
Испитни рок – октобар 2021. – база података
Испитни рок – септембар 2021.
Испитни рок – септембар 2021. – база података
Испитни рок – јул 2021.
Испитни рок – јул 2021. – база података
Испитни рок – јун 2021.
Испитни рок – јун 2021. – база података
Испитни рок – март 2021. – база података
Испитни рок – фебруар 2021.
Пројектовање софтвера – фебруар 2021 – база података
Испитни рок – јануар 2021.
Пројектовање софтвера – јануар 2021 – база података
Испитни рок – октобар 2020.
Испитни рок – октобар 2020. – база података
Испитни рок – септембар 2020.
Испитни рок – септембар 2020. – база података
Пројектовање софтвера – август 2020.
Пројектовање софтвера – јул 2020.
Пројектовање софтвера – јул 2020. – база података
Пројектовање софтвера – јун 2020.
Пројектовање софтвера – јун 2020. – база података
Испитни рок – март 2020.
Испитни рок – март 2020. – база података
Испитни рок – фебруар 2020.
Испитни рок – фебруар 2020. – база података
Испитни рок – јануар – предрок 2019. – база података
Испитни рок – новембар 2019. – база података
Испитни рок – октобар 2019. – база података
Испитни рок – септембар 2019.
Испитни рок – септембар 2019. – база података
Испитни рок – јул 2019.
Испитни рок – јул 2019. – база података
Испитни рок – јун 2019.
Испитни рок – јун 2019. – база података
Испитни рок – март 2019.
Испитни рок – март 2019. – база података
Испитни рок – јануар 2019.
Испитни рок – јануар 2019. – база података
Испитни рок – јануар 2019. (предрок) – база података
Испитни рок – октобар 2018.
Испитни рок – октобар 2018. – база података
Испитни рок – септембар 2018.
Испитни рок – септембар 2018. – база података
Испитни рок – предрок јун 2018. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – предрок јун 2018. – база података Г2
Испитни рок – предрок јун 2018. – база података
Испитни рок – фебруар 2018.
Испитни рок – фебруар 2018. – база података
Испитни рок – јануар 2018.
Испитни рок – јануар 2018. – база података
Испитни рок – новембар 2017.
Испитни рок – новембар 2017. – база података
Испитни рок – октобар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 2
Испитни рок – октобар 2017. – база података група 1
Испитни рок – септембар 2017. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 2
Испитни рок – септембар 2017. – база података група 1
Испитни рок – јун 2017.

Колоквијум – Јун 2017

Испитни рок – јун 2017. – база података
Испитни рок – фебруар 2017.
Испитни рок – фебруар 2017. – база података
Испитни рок – јануар 2017.
Испитни рок – јануар 2017. – база података
Испитни рок – новембар/децембар 2016.
Испитни рок – октобар 2016.
Испитни рок – септембар 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (групе Г1 и Г2)
Испитни рок – јул 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јул 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г2)
Испитни рок – јун 2016. (група Г2) – база података
Испитни рок – јун 2016. (група Г1)
Испитни рок – јун 2016. (група Г1) – база података
Испитни рок – јун 2016. (предрок)
Испитни рок – јун 2016. (предрок) – база података
Испитни рок – фебруар 2016.
Испитни рок – јануар 2016.
Испитни рок – новембар/децембар 2015.
Испитни рок – октобар 2015.
Испитни рок – септембар 2015. (група Г1)
Испитни рок – септембар 2015. (група Г2)
Испитни рок – јун 2015.
Испитни рок – јун 2015. (предрок)
Испитни рок – фебруар 2015.
Испитни рок – јануар 2015.