Основе програмирања – преузимање

Школска 2019/20. година

Предавања

Основе програмирања – резултати (датум измене: 30.01.2020. год.)
Основе програмирања – план предавања
Пример семинарског рада
Продаја SQL

Вежбе 1

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 01 Вежбе 01 [03.10.2019]
Ц9, Ц10 109 Вежбе 01  Вежбе 01 [03.10.2019] – Сала 109

Вежбе 2

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 02 Вежбе 02 [10.10.2019]
Ц9, Ц10 109 Вежбе 02 Вежбе 02 [10.10.2019] – Сала 109

Вежбе 3

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 02 Вежбе 3 [17.10.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 03 Вежбе 3 [17.10.2019] – Сала 109
Ц9, Ц10 Све Вежбе 03 Домаћи задатак [17.10.2019]

Вежбе 4

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 04 Вежбе 4 [24.10.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 04 Вежбе 4 [24.10.2019] – Сала 109
Ц9, Ц10 Све Вежбе 04 Домаћи задатак [24.10.2019]

Вежбе 5

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 05 Вежбе 5 [31.10.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 05 Вежбе 5 [31.10.2019] – Сала 109
Ц9, Ц10 Све Вежбе 05 Домаћи задатак [31.10.2019]

Вежбе 6

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 06 Вежбе 6 [07.11.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 06 Вежбе 6 [07.11.2019] – Сала 109
Ц9, Ц10 Све Вежбе 06 Домаћи задатак [07.11.2019]

Вежбе 7

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 07 Вежбе 7 [14.11.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 07 Вежбе 7 [14.11.2019] – Сала 109
Ц9, Ц10 Све Вежбе 07 Домаћи задатак [14.11.2019]

Вежбе 8

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 08 Вежбе 8 [21.11.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 08 Вежбе 8 [21.11.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 Све Вежбе 08 Домаћи задатак [21.11.2019]

Вежбе 9

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 09 Вежбе 9 [28.11.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 09 Вежбе 9 [28.11.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 Све Вежбе 09 Домаћи задатак [28.11.2019]

Вежбе 11

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 11 Вежбе 11 [12.12.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 11 Вежбе 11 [12.12.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 Све Вежбе 11 Домаћи задатак [12.12.2019]

Вежбе 12

Група Сала Вежбе Документ
Ц9, Ц10 111 Вежбе 12 Вежбе 12 [14.12.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 109 Вежбе 12 Вежбе 12 [14.12.2019] – Сала 111
Ц9, Ц10 Све Вежбе 12 Домаћи задатак [14.12.2019]

 

Основе програмирања – школска 2018-19.
Основе програмирања – школска 2017-18.
Основе програмирања – школска 2016-17.