Софтверски патерни – преузимање

Школска 2017/18. година

Предавања

Софтверски патерни – питања и задаци (01.11.2017. год.)
Креациони патерни – пример
Структурни патерни – пример
Структурни патерни – пример 2
Патерни понашања – пример
Патерни понашања – пример 2
Патерни понашања – пример 3
Софтверски патерни – материјал за други тест
Софтверски патерни – структура семинарског рада
Софтверски патерни – резултати (датум измене: 15.02.2018. год.)

Вежбе 1

Термин Сала Документ
08:15 с002
14:15 с002

Вежбе 2

Термин Сала Документ
08:15 с002 [16.10.2017.]
14:15 с002

Вежбе 3

Термин Сала Документ
08:15 с002 [23.10.2017.]
14:15 с002

Вежбе 4

Термин Сала Документ
08:15 с002 [30.10.2017.]
14:15 с002

Вежбе 5

Термин Сала Документ
08:15 с002 [06.11.2017.]
14:15 с002

Вежбе 6

Термин Сала Документ
08:15 с002
14:15 с002

Вежбе 7

Термин Сала Документ
08:15 с002
14:15 с002

Вежбе 8

Термин Сала Документ
08:15 с002 Postavka1

Postavka2

14:15 с002

Вежбе 9

Термин Сала Документ
08:15 с002 Презентација: JOptionPane (Д.Игњатовић)
14:15 с002

Литература

Design Patterns Elements of reusable object-oriented software-Addison-Wesley Professional

Effective Java Programming Language Guide -Addison-Wesley (2001)

Head First Design Patterns-O’Reilly Media (2004)

Refactoring – Improving the Design of Existing Code-Addison-Wesley Professional (1999)


ПредавањаШколска 2016/17. година

Укупни резултати – март 2017. (датум измене: 21.03.2017. год.)
Семинарски рад – Пример 1
Семинарски рад – Пример 2
Софтверски патерни – задаци (6. и 7. предавање)

Школска 2016/17. година

Вежбе 1

Термин Сала Документ
08:15 020
16:15 005  Вежбе01
18:15 020  Вежбе01

Вежбе 2

Термин Сала Документ
08:15 020
16:15 005  Вежбе02
18:15 020  Вежбе02

Вежбе 3

Термин Сала Документ
08:15 020  Вежбе 03
16:15 005  Вежбе03
18:15 020  Вежбе03

Вежбе 4

Термин Сала Документ
08:15 020 Вежбе 04
16:15 005 Вежбе 04
18:15 020 Вежбе 04

Вежбе 5

Термин Сала Документ
08:15 020 Вежбе 05
16:15 005 Вежбе 05
18:15 020 Вежбе 05

Вежбе 6

Термин Сала Документ
08:15 020 Вежбе 06
16:15 005 Вежбе 06
18:15 020 Вежбе 06

Вежбе 7

Термин Сала Документ
Сви Све Вежбе 07 – Поставка
08:15 020 Вежбе 07 – Задатак са часа
16:15 005 Вежбе 07 – Задатак са часа
18:15 020 Вежбе 07 – Задатак са часа

Вежбе 8

Термин Сала Документ
08:15 020 Вежбе 08 – Задатак са часа
16:15 005 Вежбе 08 – Задатак са часа
18:15 020 Вежбе 08 – Задатак са часа

 

Вежбе 9

Термин Сала Документ
08:15 020 Вежбе 09 – Задатак са часа
16:15 005 Вежбе 09 – Задатак са часа
18:15 020 Вежбе 09 – Задатак са часа