Projektovanje softvera – školska 2023/24. godina

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku možete preuzeti sledeće datoteke za predmet Projektovanje softvera (školska 2023/24. godina).

Projektovanje softvera – Uvodno predavanje
Video snimci sa predavanja
Aplikacija za opis slučajeva korišćenja – 05.10.2023. god.
Preporuke za izradu seminarskog rada – faza Prikupljanja zahteva
Primer završnog rada
Primer seminarskog rada

Projektovanje softvera 2022/2023 – Prijava za pohađanje nastave

Prijavu popunjavaju studenti koji:
1. prvi put slušaju nastavu iz predmeta Projektovanja softvera;
2. studenti koji su već slušali nastavu ali NE ŽELE da im se priznaju prethodno ostvareni poeni za usmeni deo ispita.
Anketu NE POPUNJAVAJU studenti koji žele da im se priznaju do sada ostvareni poeni za usmeni deo ispita.
Uvid u do sada ostvarene poene za studente koji su već slušali nastavu iz predmeta možete izvršiti na sledećem linku: [prethodno ostvareni rezultati]
Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi prijave molim vas da se preko Tims platforme obratite nastavniku doc. dr Iliji Antoviću.
Prijavu možete popuniti na sledećem linku: [prijavljivanje]

TEAMS platforma

Obaveštavamo vas da će se sve relevantne informacije u vezi nastave i polaganja predmeta Katedre za softversko inženjerstvo objavljivati na odgovarajućim kanalima preko Teams platforme.

Pored toga, napominjemo da je zbog otežane organizacije polaganja ispita uvedena obavezna prijava u odgovarajućim kanalima predmeta u obliku ankete, pored već obavezne prijave samog ispita (eStudent). Molimo vas da pred svaki termin polaganja proverite da li je objavljena prijava za polaganje i ako jeste, da blagovremeno prijavu popunite, kako biste mogli pristupiti polaganju ispita. Takođe, rasporedi polaganja će biti formirani na osnovu popunjenih prijava preko ankete i objavljeni u istim kanalima pred sam termin polaganja.

Projektovanje softvera – prijava za prvi kolokvijum 2020. godine

Zbog izuzetno složenih okolnosti u kojima se održava kolovijum, jako je važno da se prijavite na kolokvijum SAMO UKOLIKO ĆETE NA NJEGA SIGURNO IZAĆI!
Ukoliko se ne prijavite za polaganje prvog kolokvijuma nećete moći da ga polažete.
Ukoliko se prijavite za polaganje prvog kolokvijuma, a na njega ne izađete, biće vam onemogućeno polaganje drugog kolokvijuma.
Zbog svega navedenog, prijava će biti omogućena sve do ponedeljka 23.11.2020. u 19č.
Zato je važno da sa prijavom sačekate do posljednjeg trenutka i da ukoliko imate bilo kakvih simptoma i sumnjate da postoji mogućnost da ste zaraženi, da se na kolokvijum ne prijavljujete. Ako ste u prethodnim danima imali neku sumnju, ali se testiranjem pokazalo da niste zaraženi, ili već neko vreme nije bilo simptoma i sigurni ste da je bezbedno (za sve) da na kolokvijum izađete, tek tada se prijavite.
NAJGORI SCENARIO JE DA SE PRIJAVITE I DA IAKO IMATE SIMPTOME IZAĐETE NA POLAGANJE ZBOG STRAHA DA NEĆETE MOĆI DA POLAŽETE DRUGI KOLOKVIJUM!
Ukoliko ste se ipak prijavili, a onda shvatili da nećete moći da izađete na polaganje, javite se porukom na Teams platformi predmetnom nastavniku do ponedeljka u 21č.
Raspored polaganja će biti objavljen najranije u ponedeljak u 21č. Zbog situacije koja otežava organizovanje kolokvijuma, molimo vas za razumevanje i strpljenje pri očekivanju objavljivanja rasporeda polaganja.
Prijavu popuniti ćiriličnim pismom!
Prijavu možete izvršiti na sledećem linku: [prijava]

Projektovanje softvera – odbrana seminarskih radova – oktobar 2 2020. god.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Projektovanje softvera u oktobar 2 ispitnom roku, za studente koji su položili pismeni deo ispita, biće održana u utorak 29. 09. 2020. u 11.30č u sali 109.

Studenti koji kompletiraju ispitne obaveze moraju doći u terminu usmenog dela ispita (29. 9. 2020. u 16.00, sala B103) kako bi im ocena formalno bila evidentirana u sistemu.