Пројектовање софтвера 2022/2023 – Пријава за похађање наставе

Пријаву попуњавају студенти који:
1. први пут слушају наставу из предмета Пројектовања софтвера;
2. студенти који су већ слушали наставу али НЕ ЖЕЛЕ да им се признају претходно остварени поени за усмени део испита.
Анкету НЕ ПОПУЊАВАЈУ студенти који желе да им се признају до сада остварени поени за усмени део испита.
Увид у до сада остварене поене за студенте који су већ слушали наставу из предмета можете извршити на следећем линку: [претходно остварени резултати]
Уколико имате додатних питања у вези пријаве молим вас да се преко Тимс платформе обратите наставнику доц. др Илији Антовићу.
Пријаву можете попунити на следећем линку: [пријављивање]