Projektovanje softvera – školska 2023/24. godina

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku možete preuzeti sledeće datoteke za predmet Projektovanje softvera (školska 2023/24. godina).

Projektovanje softvera – Uvodno predavanje
Video snimci sa predavanja
Aplikacija za opis slučajeva korišćenja – 05.10.2023. god.
Preporuke za izradu seminarskog rada – faza Prikupljanja zahteva
Primer završnog rada
Primer seminarskog rada

Projektovanje softvera 2022/2023 – Prijava za pohađanje nastave

Prijavu popunjavaju studenti koji:
1. prvi put slušaju nastavu iz predmeta Projektovanja softvera;
2. studenti koji su već slušali nastavu ali NE ŽELE da im se priznaju prethodno ostvareni poeni za usmeni deo ispita.
Anketu NE POPUNJAVAJU studenti koji žele da im se priznaju do sada ostvareni poeni za usmeni deo ispita.
Uvid u do sada ostvarene poene za studente koji su već slušali nastavu iz predmeta možete izvršiti na sledećem linku: [prethodno ostvareni rezultati]
Ukoliko imate dodatnih pitanja u vezi prijave molim vas da se preko Tims platforme obratite nastavniku doc. dr Iliji Antoviću.
Prijavu možete popuniti na sledećem linku: [prijavljivanje]

TEAMS platforma

Obaveštavamo vas da će se sve relevantne informacije u vezi nastave i polaganja predmeta Katedre za softversko inženjerstvo objavljivati na odgovarajućim kanalima preko Teams platforme.

Pored toga, napominjemo da je zbog otežane organizacije polaganja ispita uvedena obavezna prijava u odgovarajućim kanalima predmeta u obliku ankete, pored već obavezne prijave samog ispita (eStudent). Molimo vas da pred svaki termin polaganja proverite da li je objavljena prijava za polaganje i ako jeste, da blagovremeno prijavu popunite, kako biste mogli pristupiti polaganju ispita. Takođe, rasporedi polaganja će biti formirani na osnovu popunjenih prijava preko ankete i objavljeni u istim kanalima pred sam termin polaganja.