Projektovanje softvera – prijava za prvi kolokvijum 2020. godine

Zbog izuzetno složenih okolnosti u kojima se održava kolovijum, jako je važno da se prijavite na kolokvijum SAMO UKOLIKO ĆETE NA NJEGA SIGURNO IZAĆI!
Ukoliko se ne prijavite za polaganje prvog kolokvijuma nećete moći da ga polažete.
Ukoliko se prijavite za polaganje prvog kolokvijuma, a na njega ne izađete, biće vam onemogućeno polaganje drugog kolokvijuma.
Zbog svega navedenog, prijava će biti omogućena sve do ponedeljka 23.11.2020. u 19č.
Zato je važno da sa prijavom sačekate do posljednjeg trenutka i da ukoliko imate bilo kakvih simptoma i sumnjate da postoji mogućnost da ste zaraženi, da se na kolokvijum ne prijavljujete. Ako ste u prethodnim danima imali neku sumnju, ali se testiranjem pokazalo da niste zaraženi, ili već neko vreme nije bilo simptoma i sigurni ste da je bezbedno (za sve) da na kolokvijum izađete, tek tada se prijavite.
NAJGORI SCENARIO JE DA SE PRIJAVITE I DA IAKO IMATE SIMPTOME IZAĐETE NA POLAGANJE ZBOG STRAHA DA NEĆETE MOĆI DA POLAŽETE DRUGI KOLOKVIJUM!
Ukoliko ste se ipak prijavili, a onda shvatili da nećete moći da izađete na polaganje, javite se porukom na Teams platformi predmetnom nastavniku do ponedeljka u 21č.
Raspored polaganja će biti objavljen najranije u ponedeljak u 21č. Zbog situacije koja otežava organizovanje kolokvijuma, molimo vas za razumevanje i strpljenje pri očekivanju objavljivanja rasporeda polaganja.
Prijavu popuniti ćiriličnim pismom!
Prijavu možete izvršiti na sledećem linku: [prijava]

Projektovanje softvera – odbrana seminarskih radova – oktobar 2 2020. god.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Projektovanje softvera u oktobar 2 ispitnom roku, za studente koji su položili pismeni deo ispita, biće održana u utorak 29. 09. 2020. u 11.30č u sali 109.

Studenti koji kompletiraju ispitne obaveze moraju doći u terminu usmenog dela ispita (29. 9. 2020. u 16.00, sala B103) kako bi im ocena formalno bila evidentirana u sistemu.

Projektovanje softvera – prijava za polaganje pismenog dela ispita – avgust 2020.

Pravo polaganja pismenog dela ispita imaju isključivo studenti koji u julskom ispitnom roku nisu izašli na polaganje pismenog dela ispita.
Molimo vas da podatke unesete ćiriličnim pismom.

Prijavljivanje je omogućeno na sledećem linku: [prijavljivanje]

Prijavljivanje će biti omogućeno do nedelje 16.08.2020. godine u 17č!
Raspored polaganja po grupama biće objavljen u ponedeljak, 17.08.2020. godine do 17č na sajtu predmeta.

Projektovanje softvera – odbrana seminarskih radova – jul 2020. god.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Projektovanje softvera u julskom ispitnom roku, za studente koji su položili pismeni deo ispita,  će biti održana u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Kako bi pristupili odbrani seminarskog rada, studenti treba da se obrate predmetnom nastavniku kod koga žele da brane rad porukom elektronske pošte ili korišćenjem Teams platforme. Odbrane će se vršiti zaključno sa 17.07.2020. god.

Studenti koji kompletiraju ispitne obaveze dolaze u terminu usmenog dela ispita kako bi im ocena formalno bila evidentirana u sistemu.

Projektovanje softvera – odbrana seminarskih radova – jun 2020. god.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Projektovanje softvera u junskom ispitnom roku, za studente koji su položili pismeni deo ispita,  će biti održana u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Kako bi pristupili odbrani seminarskog rada, studenti treba da se obrate predmetnom nastavniku kod koga žele da brane rad porukom elektronske pošte ili korišćenjem Teams platforme. Odbrane će se vršiti zaključno sa 3. 06. 2020. god.

Programiranje 1 – Prijava za polaganje pismenog dela ispita – Jun 2020. god.

Molimo studente koji žele da polažu pismeni deo ispita u junskom roku da se prijave, ali isključivo ukoliko će izaći na polaganje ispita 15.06.2020. god. Studentima koji ne izvrše prijavu neće biti dozvoljeno polaganje, dok će studenti koji su se prijavili, a koji nisu izašli na poslaganje biti sankcionisani.
Prijavu je moguće izvršiti na Teams platformi.
Prijava će biti omogućena do nedelje 14.06.2020. god. u 17:00č.
Raspored polaganja po salama će biti objavljen u nedelju 14.04.2020. god. u 21:00č.