Projektovanje softvera – školska 2023/24. godina

Poštovane koleginice i kolege,

U nastavku možete preuzeti sledeće datoteke za predmet Projektovanje softvera (školska 2023/24. godina).

Projektovanje softvera – Uvodno predavanje
Video snimci sa predavanja
Aplikacija za opis slučajeva korišćenja – 05.10.2023. god.
Preporuke za izradu seminarskog rada – faza Prikupljanja zahteva
Primer završnog rada
Primer seminarskog rada

Projektovanje softvera – odbrana seminarskih radova – oktobar 2 2020. god.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Projektovanje softvera u oktobar 2 ispitnom roku, za studente koji su položili pismeni deo ispita, biće održana u utorak 29. 09. 2020. u 11.30č u sali 109.

Studenti koji kompletiraju ispitne obaveze moraju doći u terminu usmenog dela ispita (29. 9. 2020. u 16.00, sala B103) kako bi im ocena formalno bila evidentirana u sistemu.

Projektovanje softvera – odbrana seminarskih radova – jul 2020. god.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Projektovanje softvera u julskom ispitnom roku, za studente koji su položili pismeni deo ispita,  će biti održana u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Kako bi pristupili odbrani seminarskog rada, studenti treba da se obrate predmetnom nastavniku kod koga žele da brane rad porukom elektronske pošte ili korišćenjem Teams platforme. Odbrane će se vršiti zaključno sa 17.07.2020. god.

Studenti koji kompletiraju ispitne obaveze dolaze u terminu usmenog dela ispita kako bi im ocena formalno bila evidentirana u sistemu.

Programiranje 1 – Pravila bodovanja teorijskog dela ispita u školskoj 2019/20.

Poštovane koleginice i kolege,

Pravila bodovanja teorijskog dela ispita u školskoj 2019/2020. godini možete videti ispod.

Polaganje teorijskog dela preko kolokvijuma.
Na prvom kolokvijumu je neophodno ostvariti najmanje 26 poena, a na drugom kolokvijumu najmanje 25 poena, da bi se teorijski deo ispita smatrao položenim.
Prvi kolokvijum: minimum 26 poena.
Drugi kolokvijum: minimum 25 poena.
Ukupan broj poena = Prvi kolokvijum + Drugi kolokvijum

Polaganje teorijskog dela preko ispita.
Neophodno je ostvariti najmanje 51 poen na teorijskom delu ispita, da bi se on smatrao položenim.
Ukupan broj poena = poeni ostvareni na ispitu

Skala za bodovanje TEORIJSKOG dela ispita:
(k1+k2) ili
ispit

Poeni Ocena
51-60 ocena 6
61-70 ocena 7
71-80 ocena 8
81-90 ocena 9
91- ocena 10

Zbog nastale situacije i na molbu studenata, u junskom i julskom ispitnom roku 2020. godine biće
omogućeno polaganje DRUGOG kolokvijuma teorijskog dela ispita (za studente koji su položili prvi kolokvijum).

Pozdrav

Projektovanje softvera, Softverski paterni, Napredne Java tehnologije – januarski ispitni rok

Poštovane koleginice i kolege,

Predaja seminarskih radova iz predmeta Softverski paterni održaće se 10.02.2020. u 9:00 časova u sali 403. Odbrana seminarskih radova, usmeni deo ispita i upis ocena održaće se u 10:00 časova u sali 101.

Usmeni deo ispita i upis ocena iz predmeta Projektovanje softvera održaće se 10.02.2020. u 10:00 časova u sali 101.

Odbrana seminarskih radova, usmeni deo ispita i upis ocena iz predmeta Napredne Java tehnologije održaće se 10.02.2020. u 10:00 časova u sali 101.

 

Osnove programiranja – februarski rok – odbrana seminarskog rada i usmeni deo ispita

Poštovane koleginice i kolege,

Predaja seminarskih radova (seminarski rad je potrebno odštampati) iz predmeta Osnove programiranja održaće se 07.02.2020. godine u 9:00 časova u kabinetu 403. Odbrana seminarskih radova, usmeni deo ispita i upis ocena održaće se istog dana u 09:30 časova u sali RC 111.

Za odbranu seminarskog rada studenti trebaju imati MS Access projekat u elektronskoj verziji (npr. na svom računaru, USB memoriji, mrežnom disku, mejlu).