Програмирање 1 – Правила бодовања теоријског дела испита у школској 2019/20.

Поштоване колегинице и колеге,

Правила бодовања теоријског дела испита у школској 2019/2020. години можете видети испод.

Полагање теоријског дела преко колоквијума.
На првом колоквијуму је неопходно остварити најмање 26 поена, а на другом колоквијуму најмање 25 поена, да би се теоријски део испита сматрао положеним.
Први колоквијум: минимум 26 поена.
Други колоквијум: минимум 25 поена.
Укупан број поена = Први колоквијум + Други колоквијум

Полагање теоријског дела преко испита.
Неопходно је остварити најмање 51 поен на теоријском делу испита, да би се он сматрао положеним.
Укупан број поена = поени остварени на испиту

Скала за бодовање ТЕОРИЈСКОГ дела испита:
(к1+к2) или
испит

Поени Оцена
51-60 оцена 6
61-70 оцена 7
71-80 оцена 8
81-90 оцена 9
91- оцена 10

Због настале ситуације и на молбу студената, у јунском и јулском испитном року 2020. године биће
омогућено полагање ДРУГОГ колоквијума теоријског дела испита (за студенте који су положили први колоквијум).

Поздрав