Програмирање 1 (преузмите)

Резултати 2018.
2.колоквијум Преузми
Јун 2018 Писмени (линк за преузимање)

 

Летњи семестар 2018.
Вежбе Сала
Вежбе – 1
Вежбе – 2
Вежбе – 3
 (Сала 006)Среда 08:15-10:00      преузми 07.03.2018
 (Сала 111)Четвртак 12:15-14:00    преузми 08.03.2018
Вежбе – 4
 (Сала 006)Среда 08:15-10:00    преузми 14.03.2018
 (Сала 111)Четвртак 12:15-14:00  преузми 15.03.2018
Вежбе – 5
 (Сала 006)Среда 08:15-10:00 (субота)   преузми 17.03.2018
 (Сала 111)Четвртак 12:15-14:00  преузми 22.03.2018
Вежбе – 6
 (Сала 006)Среда 08:15-10:00        преузми 21.03.2018.
 (Сала 111)Четвртак 12:15-14:00  преузми 29.03.2018.
Вежбе – 7
 (Сала 006)Среда 08:15-10:00        преузми 28.03.2018
 (Сала 111)Четвртак 12:15-14:00  преузми 05.04.2018.
Вежбе – 8
 (Сала 006)Среда 08:15-10:00 преузми Вежбе 8

(Сала 111) Четвртак 12:15-14:00 преузми Вежбе 8
Вежбе – 9
Вежбе – 10
(Сала 006)Среда 08:15-10:00  преузмите Вежбе 10

(Сала 111) Четвртак 12:15-14:00 преузмите Вежбе 10
Вежбе – 11  (Сала 006)Среда 08:15-10:00  преузмите Вежбе 11

(Сала 111) Четвртак 12:15-14:00 преузмите Вежбе 11

Вежбе – 12 (Сала 006)Среда 08:15-10:00 преузмите Вежбе 12

(Сала 111) Четвртак 12:15-14:00 преузмите Вежбе 12

Вежбе – 13 (Сала 006)Среда 08:15-10:00 преузми Вежбе 13

(Сала 111) Четвртак 12:15-14:00 преузми Вежбе 13

 

Предавања Вежбе
Предавање 1 2016_p1_Predavanja1 Вежбе 1 Cas1
Предавање 2 2016_p1_Predavanja2 Вежбе 2 Cas2
Предавање 3 2016_p1_Predavanja3 Вежбе 3 Cas3
Предавање 4 2016_p1_Predavanja4 Вежбе 4 Cas4 Домаћи задатак – подпрограми

погледати задатке са предавања

Предавање 5 2016_p1_Predavanja5 Вежбе 5 Cas5 Домаћи задатак – низови-1

погледати задатке са предавања

Предавање 6 2016_p1_Predavanja6 Вежбе 6 Cas6 Домаћи задатак – низови-2

погледати задатке са предавања

Предавање 7 2016_p1_Predavanja7 Вежбе 7 Cas7  Домаћи задатак – матрице

погледати задатке са предавања

Предавање 8 преузмите Вежбе 8 Cas8  Домаћи задатак – стринг (почетак), структуре (почетак)
Предавање 9 2016_p1_Predavanja9 Вежбе 9 Cas 9  Домаћи задатак – листе (1.час)
Предавање 10 преузмите Вежбе 10 Cas10  Домаћи задатак – листе, слогови
Предавање 11 преузмите Вежбе 11 Cas11
Предавање 12 преузмите Вежбе 12 Cas12
Предавање 13 преузмите Вежбе 13 Cas13
Резултати
04.06.2016.год Други колоквијум и предрок  Резултати
Задаци за вежбање
16.05.2016. Programiranje1 – Amigos
23.05.2016. Programiranje1 – Musketar
27.05.2016. Programiranje1 – Snorkijevci
Први колоквијум
11.04.2016. Први колоквијум – Група Г1
11.04.2016. Први колоквијум – Група Г2
11.04.2016. Први колоквијум – Група Г3
11.04.2016. Први колоквијум – Група Г4
11.04.2016. Први колоквијум – Група Г5
Други колоквијум
04.06.2016. Други колоквијум (група Г1)
04.06.2016. Други колоквијум (група Г2)
04.06.2016. Други колоквијум (група Г3)
04.06.2016. Други колоквијум (група Г4)
Испитни рокови
04.06.2016. (предрок јун 2016.) Предрок 1.термин
07.06.2016. (јун 2016.) Јун 2016, колоквијуми
03.07.2016. (јул 2016.) Јул 2016.
30.08.2016. (септембар 2016.) Септембар 2016
Јануар 2018. Јануар, 2018
Јул 2018. Јул 2018.