Osnove programiranja – preuzimanje

Školska 2016/17. godina

Predavanja

Ukupni rezultati – mart 2017. (datum izmene: 28.03.2017. god.)
Primer seminarskog rada
Prodaja SQL

Školska 2016/17. godina

Vežbe 1

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 01 Vežbe 01 [05.10.2016]
C10 111 Vežbe 01 Vežbe 01 [05.10.2016]
C11 020 Vežbe 01 Vežbe 01 [07.10.2016.]

Vežbe 2

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 02 Vežbe 02 [12.10.2016]
C10 111 Vežbe 02 Vežbe 02 [12.10.2016]
C11 020 Vežbe 02 Vežbe 02 [14.10.2016]
Sve Sve Vežbe 02 Domaći zadatak

Vežbe 3

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 03 Vežbe 03 [19.10.2016]
C10 111 Vežbe 03 Vežbe 03 [19.10.2016]
C11 A003 Vežbe 03 Vežbe 03 [21.10.2016.]
C11 020 Vežbe 03 Vežbe 03 [21.10.2016.]
Sve Sve Vežbe 03 Domaći zadatak

Vežbe 4

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 04 Vežbe 04 [26.10.2016.]
C10 111 Vežbe 04 Vežbe 04 [26.10.2016.]
C11 A003 Vežbe 04 Vežbe 04 [28.10.2016.]
C11 020 Vežbe 04 Vežbe 04 [28.10.2016.]
Sve Sve Vežbe 04 Domaći zadatak

Vežbe 5

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 05 Vežbe 05 [02.11.2016.]
C10 111 Vežbe 05  Vežbe 05 [02.11.2016.]
C11 A003 Vežbe 05 Vežbe 05 [29.10.2016.]
C11 020 Vežbe 05 Vežbe 05 [29.10.2016.]
Sve Sve Vežbe 05 Domaći zadatak

Vežbe 6

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 06 Vežbe 06 [09.11.2016.]
C10 111 Vežbe 06  Vežbe 06 [09.11.2016.]
C11 A003 Vežbe 06 Vežbe 06 [04.11.2016.]
C11 020 Vežbe 06 Vežbe 06 [04.11.2016.]
Sve Sve Vežbe 06 Domaći zadatak

Vežbe 7

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 07 Vežbe 07 [16.11.2016]
C10 111 Vežbe 07 Vežbe 07 [16.11.2016]
C11 A003 Vežbe 07 Vežbe 07 [18.11.2016.]
C11 020 Vežbe 07  Vežbe 07 [18.11.2016]
Sve Sve Vežbe 07 Domaći zadatak

Vežbe 8

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 08 Vežbe 08 [23.11.2016]
C10 111 Vežbe 08 Vežbe 08 [23.11.2016]
C11 A003 Vežbe 08 Vežbe 08 [02.12.2016]
C11 020 Vežbe 08 Vežbe 08 [02.12.2016]
Sve Sve Vežbe 08 Domaći zadatak

Vežbe 9

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 09 Vežbe 09 [30.11.2016]
C10 111 Vežbe 09 Vežbe 09 [30.11.2016]
C11 A003 Vežbe 09
C11 020 Vežbe 09
Sve Sve Vežbe 09 Domaći zadatak

Vežbe 10

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 10 Vežbe 10 [14.12.2016]
C10 111 Vežbe 10 Vežbe 10 [14.12.2016]
C11 A003 Vežbe 10 Vežbe 10 [16.12.2016.]
C11 020 Vežbe 10 Vežbe 10 [16.12.2016.]

Vežbe 11

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 11 Vežbe 11 [23.12.2016.]
C10 111 Vežbe 11 Vežbe 11 [23.12.2016.]
C11 A003 Vežbe 11 Vežbe 11 [23.12.2016.]
C11 020 Vežbe 11 Vežbe 11 [23.12.2016.]
Sve Sve Vežbe 11 Domaći zadatak

Vežbe 12

Grupa Sala Vežbe Dokument
C10 005 Vežbe 12
C10 111 Vežbe 12
C11 A003 Vežbe 12  Vežbe 12 [24.12.2016.]
C11 020 Vežbe 12  Vežbe 12 [24.12.2016.]

Kolokvijumi

Kolokvijum  Dokument
Prvi termin (I kolokvijum)  Preuzmi
Drugi termin (I kolokvijum) Preuzmi
Prvi termin (II kolokvijum)
Drugi termin (II kolokvijum)