Programiranje 1 – Prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku

Prijava za polaganje ispita u oktobarskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za polaganje ispita će biti omogućena do subote 16.09.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u subotu 16.09.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Projektovanje softvera – prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku

Prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Projektovanje softvera].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za ispit će biti omogućena do nedelje 17.09.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 17.09.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Projektovanje softvera – prijava za polaganje ispita u septembarskom roku

Prijava za polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Projektovanje softevra].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za kolokvijum/ispit će biti omogućena do ponedeljka 28.07.2017. godine do 19:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 28.07.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Programiranje 1 – Prijava za polaganje u septembarskom roku

Prijava za polaganje ispita u septembarskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za polaganje ispita će biti omogućena do nedelje 27.08.2017. godine do 19:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u ponedeljak 27.08.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.