Основе програмирања – преузимање

Школска 2016/17. година

Предавања

Укупни резултати – март 2017. (датум измене: 28.03.2017. год.)
Пример семинарског рада
Продаја SQL

Школска 2016/17. година

Вежбе 1

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 01 Вежбе 01 [05.10.2016]
Ц10 111 Вежбе 01 Вежбе 01 [05.10.2016]
Ц11 020 Вежбе 01 Вежбе 01 [07.10.2016.]

Вежбе 2

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 02 Вежбе 02 [12.10.2016]
Ц10 111 Вежбе 02 Вежбе 02 [12.10.2016]
Ц11 020 Вежбе 02 Вежбе 02 [14.10.2016]
Све Све Вежбе 02 Домаћи задатак

Вежбе 3

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 03 Вежбе 03 [19.10.2016]
Ц10 111 Вежбе 03 Вежбе 03 [19.10.2016]
Ц11 А003 Вежбе 03 Вежбе 03 [21.10.2016.]
Ц11 020 Вежбе 03 Вежбе 03 [21.10.2016.]
Све Све Вежбе 03 Домаћи задатак

Вежбе 4

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 04 Вежбе 04 [26.10.2016.]
Ц10 111 Вежбе 04 Вежбе 04 [26.10.2016.]
Ц11 А003 Вежбе 04 Вежбе 04 [28.10.2016.]
Ц11 020 Вежбе 04 Вежбе 04 [28.10.2016.]
Све Све Вежбе 04 Домаћи задатак

Вежбе 5

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 05 Вежбе 05 [02.11.2016.]
Ц10 111 Вежбе 05  Вежбе 05 [02.11.2016.]
Ц11 А003 Вежбе 05 Вежбе 05 [29.10.2016.]
Ц11 020 Вежбе 05 Вежбе 05 [29.10.2016.]
Све Све Вежбе 05 Домаћи задатак

Вежбе 6

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 06 Вежбе 06 [09.11.2016.]
Ц10 111 Вежбе 06  Вежбе 06 [09.11.2016.]
Ц11 А003 Вежбе 06 Вежбе 06 [04.11.2016.]
Ц11 020 Вежбе 06 Вежбе 06 [04.11.2016.]
Све Све Вежбе 06 Домаћи задатак

Вежбе 7

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 07 Вежбе 07 [16.11.2016]
Ц10 111 Вежбе 07 Вежбе 07 [16.11.2016]
Ц11 А003 Вежбе 07 Вежбе 07 [18.11.2016.]
Ц11 020 Вежбе 07  Вежбе 07 [18.11.2016]
Све Све Вежбе 07 Домаћи задатак

Вежбе 8

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 08 Вежбе 08 [23.11.2016]
Ц10 111 Вежбе 08 Вежбе 08 [23.11.2016]
Ц11 А003 Вежбе 08 Вежбе 08 [02.12.2016]
Ц11 020 Вежбе 08 Вежбе 08 [02.12.2016]
Све Све Вежбе 08 Домаћи задатак

Вежбе 9

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 09 Вежбе 09 [30.11.2016]
Ц10 111 Вежбе 09 Вежбе 09 [30.11.2016]
Ц11 А003 Вежбе 09
Ц11 020 Вежбе 09
Све Све Вежбе 09 Домаћи задатак

Вежбе 10

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 10 Вежбе 10 [14.12.2016]
Ц10 111 Вежбе 10 Вежбе 10 [14.12.2016]
Ц11 А003 Вежбе 10 Вежбе 10 [16.12.2016.]
Ц11 020 Вежбе 10 Вежбе 10 [16.12.2016.]

Вежбе 11

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 11 Вежбе 11 [23.12.2016.]
Ц10 111 Вежбе 11 Вежбе 11 [23.12.2016.]
Ц11 А003 Вежбе 11 Вежбе 11 [23.12.2016.]
Ц11 020 Вежбе 11 Вежбе 11 [23.12.2016.]
Све Све Вежбе 11 Домаћи задатак

Вежбе 12

Група Сала Вежбе Документ
Ц10 005 Вежбе 12
Ц10 111 Вежбе 12
Ц11 А003 Вежбе 12  Вежбе 12 [24.12.2016.]
Ц11 020 Вежбе 12  Вежбе 12 [24.12.2016.]

Колоквијуми

Колоквијум  Документ
Први термин (I колоквијум)  Преузми
Други термин (I колоквијум) Преузми
Први термин (II колоквијум)
Други термин (II колоквијум)