Projektovanje softvera – raspored polaganja prvog kolokvijuma

Poštovane koleginice i kolege,

Raspored polaganja prvog kolokvijuma možete preuzeti na sledećem linku: [Raspored polaganja].

Na kolokvijumu je dozvoljeno korišenje bilo koje knjige sa ISBN brojem (nije dozvoljeno korišćenje skripti, beleški i sl.). Takođe, na kolokvijumu je dozvoljeno korišćenje materijala sa sajta predmeta (na početku kolokvijuma će biti omogućeno njihovo preuzimanje).

Projektovanje softvera : Izrada seminarskih radova (raspored po grupama – 5.termin)

Poštovane koleginice i kolege,

OVDE (ažuriran)možete preuzeti raspored studenata za konsultacije za izradu seminarskog rada (5.termin, poslednji termin). Konsultacije će biti održane u ponedeljak (10.04.2017.) .

Molimo Vas da požljivo pogledate termine i da se strogo pridržavate definisanih termina.

Svi studenti  OBAVEZNO moraju da donesu predhodne materijale.

Projektovanje softvera : Izrada seminarskih radova (raspored po grupama – 4.termin)

Poštovane koleginice i kolege,

OVDE možete preuzeti raspored studenata za konsultacije za izradu seminarskog rada (4.termin, analiza 2.termin). Konsultacije će biti održane u ponedeljak (03.04.2017.) i utorak (04.04.2017.godine).

Molimo Vas da požljivo pogledate termine i da se strogo pridržavate definisanih termina.

Svi studenti  OBAVEZNO moraju da donesu i deo koji se odnosi na fazu prikupljanja zahteva (specifikaciju slučajeva korišćenja).

Projektovanje softvera : Izrada seminarskih radova (raspored po grupama – 3.termin)

Poštovane koleginice i kolege,

OVDE možete preuzeti raspored studenata za konsultacije za izradu seminarskog rada (3.termin, analiza). Konsultacije će biti održane u ponedeljak (27.03.2017.) i utorak (28.03.2017.godine).

Molimo Vas da požljivo pogledate termine i da se strogo pridržavate definisanih termina.

Svi studenti  OBAVEZNO moraju da donesu i deo koji se odnosi na fazu prikupljanja zahteva (specifikaciju slučajeva korišćenja).

Projektovanje softvera : Izrada seminarskih radova (raspored po grupama – 2.termin)

Poštovane koleginice i kolege,

OVDE možete preuzeti raspored studenata za konsultacije za izradu seminarskog rada (2.termin, slučajevi korišćenja). Konsultacije za sve grupe biće održane u utorak (21.03.2017.godine).

Molimo Vas da požljivljivo pogledate termine i da se strogo pridržavate definisanih termina.

Svi studenti kojima je već pregledan seminarski rad OBAVEZNO moraju da donesu i predhodnu i novu verziju.