Programiranje 1 – Prijava za polaganje pismenog dela ispita – Jun 2020. god.

Molimo studente koji žele da polažu pismeni deo ispita u junskom roku da se prijave, ali isključivo ukoliko će izaći na polaganje ispita 15.06.2020. god. Studentima koji ne izvrše prijavu neće biti dozvoljeno polaganje, dok će studenti koji su se prijavili, a koji nisu izašli na poslaganje biti sankcionisani.
Prijavu je moguće izvršiti na Teams platformi.
Prijava će biti omogućena do nedelje 14.06.2020. god. u 17:00č.
Raspored polaganja po salama će biti objavljen u nedelju 14.04.2020. god. u 21:00č.

Programiranje 1 – Pravila bodovanja teorijskog dela ispita u školskoj 2019/20.

Poštovane koleginice i kolege,

Pravila bodovanja teorijskog dela ispita u školskoj 2019/2020. godini možete videti ispod.

Polaganje teorijskog dela preko kolokvijuma.
Na prvom kolokvijumu je neophodno ostvariti najmanje 26 poena, a na drugom kolokvijumu najmanje 25 poena, da bi se teorijski deo ispita smatrao položenim.
Prvi kolokvijum: minimum 26 poena.
Drugi kolokvijum: minimum 25 poena.
Ukupan broj poena = Prvi kolokvijum + Drugi kolokvijum

Polaganje teorijskog dela preko ispita.
Neophodno je ostvariti najmanje 51 poen na teorijskom delu ispita, da bi se on smatrao položenim.
Ukupan broj poena = poeni ostvareni na ispitu

Skala za bodovanje TEORIJSKOG dela ispita:
(k1+k2) ili
ispit

Poeni Ocena
51-60 ocena 6
61-70 ocena 7
71-80 ocena 8
81-90 ocena 9
91- ocena 10

Zbog nastale situacije i na molbu studenata, u junskom i julskom ispitnom roku 2020. godine biće
omogućeno polaganje DRUGOG kolokvijuma teorijskog dela ispita (za studente koji su položili prvi kolokvijum).

Pozdrav

Programiranje 1 – Prijava za polaganje u terminu 2. kolokvijuma 2020. god.

Prijava je omogućena na Teams platformi.
Prijava će biti moguća do utorka 2.06.2020. god. do 23:59č.
Molimo vas da prijavu popunite ćiriličnim pismom.
Kako rezultati 1. kolokvijuma još uvek nisu objavljeni, molimo vas da se prijavite za izlazak na polaganje u terminu drugog kolokvijuma, bez obzira na to za koji se deo ispita prijavljujete (samo gradivo 2. kolokvijuma ili ceo ispit).
Nakon objavljivanja rezultata će biti omogućeno opredeljivanje za deo za polaganje za koji želite da se prijavite, odnosno biće omogućena odjava za studente koji su u terminu 1. kolokvijuma položili ceo ispit i zadovoljni su ostvarenim brojem poena.

Programiranje 1 – prijava za polaganje 1. kolokvijuma 2020. godine

VAŽNO OBAVEŠTENJE
Prijavljivanje će biti omogućeno do četvrtka 21.05.2020. god. u 12:00č.
Zbog promene u organizaciji polaganja 1. kolokvijuma prethodno prethodna prijava više nije važeća, pa molimo studente da se prijave za polaganje na sledećem linku: [prijava].
Ukoliko ste se već prijavili, molimo vas za razumevanje i obaveštavamo vas da TO UČINITE PONOVO, jer su prethodne prijave nevažeće i bez nove prijave neće biti omogućeno polaganje!
Molimo vas da se opredelite da li ćete izaći na polaganje 1. kolokvijuma ili celog usmenog dela ispita.
Studenti koji se opredele za polaganje 1. kolokvijuma, da bi položili usmeni deo ispita moraće da izađu i na 2. kolokvijum, ili na ispit u ispitnom roku.
Studenti koji se opredele za polaganje kompletnog usmenog dela ispita imaju priliku da već u ovom terminu polaganja polože ovaj deo ispita i oslobode se obaveze izlaska na 2. kolovijum ili na ovaj deo ispita u ispitnom roku.
U zavisnosti od toga za koji deo ispita se prijavljujete zavisiće način na koji ćete biti raspoređeni, kao i trajanje polaganja.
Zbog ograničenja u organizaciji, od izuzetnog je značaja da se prijavite AKO I SAMO AKO ĆETE IZAĆI NA POLAGANJE.  Studenti koji su se prijavili, a nisu izašli na polaganje biće sankcionisani.
Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.
Prijavljivanje će biti omogućeno do subote 23.05.2020. god. u 23:59č.

Programiranje 1 – prijava za 1. kolokvijum 2020. godine

Poštovane kolege,

Prijava za polaganje 1. kolokvijuma je omogućena preko Teams platforme.

1. kolokvijum će sadržati gradivo za kompletan usmeni deo ispita. Studenti koji polože prvi kolokvijum time su položili i usmeni deo ispita, a time ne moraju da izlaze na 2. kolokvijum. Pod istim uslovima biće organizovan i 2. kolokviju, što praktično znači da studenti imaju dve prilike da polože usmeni deo ispita i pre termina ispita u ispitnom roku.
Zbog ograničenja u organizaciji, od izuzetnog je značaja da se prijavite AKO I SAMO AKO ĆETE IZAĆI NA POLAGANJE. Studenti koji su se prijavili, a nisu izašli na polaganje biće sankcionisani.
Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.