Programiranje 1 i Projektovanje softvera – prijava za polaganje u julskom ispitnom roku (šk.2017/2018)

Poštovane koleginice i kolege,

Molimo vas da odaberete predmet (Programiranje 1 ili Projektovanje softvera) i pažljivo popunite podatke o prijavi za polaganje ispita u julskom ispitnom roku:

1. Programiranje 1 (I godina, letnji semestar) – Prijava

Prijava za ispit će biti omogućena zaključno sa 02.07.2018. godine (ponedeljak).
Raspored polaganja po grupama biće objavljen u utorak 03.07.2018. godine na sajtu Laboratorije.

ili

2. Projektovanje softvera (IV godina, letnji semestar) – Prijava

Prijava za ispit će biti omogućena zaključno sa 01.07.2018. godine (nedelja).
Raspored polaganja po grupama biće objavljen u ponedeljak 02.07.2018. godine na sajtu Laboratorije.

Programiranje 1 – prijava za polaganje ispita u junskom ispitnom roku (šk.2017/2018)

Poštovane koleginice i kolege,

Prijava za polaganje ispita u junskom ispitnom roku vrši se putem sledećeg linka: [Prijava].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke.

Prijava za ispit će biti omogućena do 10.06.2018. godine do 17:00 časova. Raspored polaganja po grupama biće objavljen u 10.06.2018. u večernjim časovima na sajtu Laboratorije.

Programiranje 1 i Projektovanje softvera – prijava za polaganje II kolokvijuma (šk.2017/2018)

Poštovane koleginice i kolege,

Molimo vas da odaberete predmet (Programiranje 1 ili Projektovanje softvera) i pažljivo popunite podatke o prijavi za polaganje drugog kolokvijuma:

1. Programiranje 1 (I godina, letnji semestar) – Prijava

Prijava za kolokvijum će biti omogućena do 02.06.2018. godine (subota) do 23:59 časova.
Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 03.06.2018. godine na sajtu Laboratorije.

ili

2. Projektovanje softvera (IV godina, letnji semestar) – Prijava

Prijava za kolokvijum će biti omogućena do 03.06.2018. godine (nedelja) do 23:59 časova.
Raspored polaganja po grupama biće objavljen u ponedeljak, 04.05.2018. godine na sajtu Laboratorije.