Dodatni termini u oktobarskom ispitnom roku (pismeni deo ispita)

Poštovane koleginice i kolege,
u oktobarskom ispitnom roku biće organizovani dodatni termin (21.09.2017.) za polaganje PISMENOG dela ispita iz predmeta Projektovanje softvera i Programiranje 1 po sledećem rasporedu:
1. Programiranje 1, početak u 8:00
2. Projektovanje softvera, početak u 12:00

Maksimalan broj poena koji studenti mogu da osvoje na pismenom delu ispita u ovom terminu je:
1. Programiranje 1 – 60 poena (51 poena je potreban da bi student položio ispit)
2. Projektovanje softvera – 25 poena (20 poena je potrebno da bi student položio ispit)

Predmetni nastavnici

Programiranje 1 – Prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku

Prijava za polaganje ispita u oktobarskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za polaganje ispita će biti omogućena do subote 16.09.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u subotu 16.09.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Projektovanje softvera – prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku

Prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Projektovanje softvera].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za ispit će biti omogućena do nedelje 17.09.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 17.09.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.