Програмирање 1 (јун 2017): Обавештење у вези усменог дела испита

Усмени део испита ће бити у форми теста који ће имати до 30 питања. Ради се без рачунара. Само папир и оловка. Питања су типа:
– Дат је следећи програмски код: … Шта ће бити приказано на излазном уређају?
– Коју вредност ће имати променљиве … по извршењу следећег програмског кода: …
– Навести дефиницију …
– Написати програмски код којим се приказује следећа геометријска слика употребом [једног/два] [do/for/while] циклуса:
*                          *  *  *  *
*    *          или    *  *  *  *   или …
*       *                 *  *  *  *
*  *  *  *               *         *
*         *
*  *  *  *
– Ако су:
о  дате следеће дефиниције: …
о  променљиве … иницијализоване следећим вредностима: …
о  и дата функција: …
шта је резултат њеног извршења?

Одбрана семинарског рада биће у јулу. Термин ће бити заказан када буду објављени резултати усменог.