Programiranje 1 (jun 2017): Obaveštenje u vezi usmenog dela ispita

Usmeni deo ispita će biti u formi testa koji će imati do 30 pitanja. Radi se bez računara. Samo papir i olovka. Pitanja su tipa:
– Dat je sledeći programski kod: … Šta će biti prikazano na izlaznom uređaju?
– Koju vrednost će imati promenljive … po izvršenju sledećeg programskog koda: …
– Navesti definiciju …
– Napisati programski kod kojim se prikazuje sledeća geometrijska slika upotrebom [jednog/dva] [do/for/while] ciklusa:
*                          *  *  *  *
*    *          ili    *  *  *  *   ili …
*       *                 *  *  *  *
*  *  *  *               *         *
*         *
*  *  *  *
– Ako su:
o  date sledeće definicije: …
o  promenljive … inicijalizovane sledećim vrednostima: …
o  i data funkcija: …
šta je rezultat njenog izvršenja?

Odbrana seminarskog rada biće u julu. Termin će biti zakazan kada budu objavljeni rezultati usmenog.