O Laboratoriji

Dobrodošli na web prezentaciju Laboratorije za softversko inženjerstvo (SILAB).

Dana 01.11.2005 god. osnovana je Laboratorija za softversko inženjerstvo na FON-u. Laboratorija za softversko inženjerstvo je napravljena kako bi se softversko inženjerstvo kao naučna disciplina promovisalo na FON-u kao jedna od važnih grana Računarstva. Laboratorija za softversko inženjerstvo pokriva sledeće oblasti znanja softverskog inženjerstva:

1. Prikupljanje zahteva (Software requirements)
2. Projektovanje softvera (Software design)
3. Konstrukcija softvera (Software construction)
4. Testiranje softvera (Software testing)
5. Održavanje softvera (Software maintenance)
6. Upravljanje konfiguracijom softvera (Software configuration management)
7. Upravljanje softverskim inženjerstvom (Software engineering management)
8. Proces softverskog inženjerstva (Software engineering process)
9. Alati i metode softverskog inženjerstva (Software engineering tools and methods)
10. Kvalitet softvera (Software quality)

Smatramo da će u vremenu koje dolazi softversko inženjerstvo na FON-u biti jedan od njegovih važnih i nosećih stubova. Članovi Laboratorije za softversko inženjerstvo će svojim radom i entuzijazmom pokušati da odgovore na najbolji način na izazove dolazećeg vremena, tako što će svoja znanja i iskustva pokušati da prenesu Studentima na miran  i opušten način, kako bi svaki naš Student mogao da kaže: “… da, tamo smo naučili nešto što će nam trebati u životu“ i sa ponosom da istakne bilo kome: “… da, to je naša Laboratorija za softversko inženjerstvo”.
Svako ko vidi svoju stručnu budućnost u softverskom inženjerstvu slobodan je da nas kontaktira kako bi zajedničkim snagama dosegli i usavršili znanja o softverskom inženjerstvu koja će afirmisati naš Fakultet u zemlji i inostranstvu.

 

Laboratorija za softversko inženjerstvo
17.11.08, FON, Beograd