Напредне софтверске технологије – преузимање

Датум Сала Материјал
07. 11. 2016. год. Б001 Вежбе 01
09.11.2016. год. Б001 Вежбе 02

14.09.2016. год Б001 Вежбе 03

18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04
18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04 – задатак са часа
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05 – задатак са часа