Напредне софтверске технологије – преузимање

25.10.2017. год. Објектно-релационо пресликавање Материјали са наставе
06.11.2017. год. ЈПА-1 Почетни материјали
08.11.2017.год. Spring IoC i Spring Data Spring IoC Spring Data
13.11.2017.год. Java Web (JavaEE) JavaEE WEB
Spring MVC SpringMVC_Controller
15.11.2017. год. Spring Boot Spring Boot

 

Датум Сала Материјал
07. 11. 2016. год. Б001 Вежбе 01
09.11.2016. год. Б001 Вежбе 02

14.09.2016. год Б001 Вежбе 03

18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04
18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04 – задатак са часа
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05 – задатак са часа