Напредне софтверске технологије – преузимање

25.10.2017. год. Објектно-релационо пресликавање Материјали са наставе
06.11.2017. год. ЈПА-1 Почетни материјали
08.11.2017.год. Spring IoC i Spring Data Spring IoC Spring Data
13.11.2017.год. Java Web (JavaEE) JavaEE WEB
Spring MVC SpringMVC_Controller
15.11.2017. год. Spring Boot Spring Boot
20.11.2017. год. Spring Security Spring Security
27.11.2017. год ЈСФ I час ЈСФ – I час -Поставка

ЈСФ – I час – РЕШЕЊЕ

29.11.2017.год ЈСФ II час ЈСФ II час – 29.11.2017.год
04.12.2017.год. ЈСФ III час JSF_NST_III_CAS_POSTAVKA II deo
11.12.2017.год Spring трансакције Spring Transaction
Интеграција ЈСФ и Spring Интеграција JSF-Spring

 

Датум Сала Материјал
07. 11. 2016. год. Б001 Вежбе 01
09.11.2016. год. Б001 Вежбе 02

14.09.2016. год Б001 Вежбе 03

18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04
18.11.2016. год. Б001 Вежбе 04 – задатак са часа
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05
23.11.2016. год. Б001 Вежбе 05 – задатак са часа