Predavači

Nastavnici

dr Siniša Vlajić, vanredni profesor
Konsultacije: Utorak 18.00-20.00 (Pre dolaska na konsultacije dogovoriti se o tačnom terminu putem telefona ili e-pošte)
Kabinet: B005
Telefon: 069/8893-133
E-pošta: vlajic@fon.bg.ac.rs
Web: http://svlajic.fon.bg.ac.rs

dr Saša Lazarević, vanredni profesor
Konsultacije: Četvrtak 15.00-17.00; za studente diplomskih akademskih studija moguć je drugi termin, uz prethodni dogovor
Kabinet: B005
E-pošta: lazarevic.sasa@fon.bg.ac.rs
Web: http://sdl.fon.bg.ac.rs

dr Ilija Antović, docent
Konsultacije: Četvrtak 10.00-12.00
Kabinet: B006
E-pošta: ilijaa@fon.bg.ac.rs

Saradnici
dr Dušan Savić, docent
Konsultacije: Ponedeljak 14.00-16.00, Sreda 16.00-17.00
Kabinet: B006
Telefon: 069/8893-152
E-pošta: dules@fon.bg.ac.rs

mr Vojislav Stanojević, asistent
Konsultacije: Utorak 18.00-20.00, Petak 13.00-14.00
Kabinet: B006
E-pošta: vojkans@fon.bg.ac.rs

dipl. ing. – master Miloš Milić, asistent
Konsultacije: Ponedeljak 12.00-15.00
Kabinet: B006
E-pošta: mmilic@fon.bg.ac.rs