Predavači

Nastavnici

dr Siniša Vlajić, redovni profesor
Konsultacije: Petak 12.00-14.00 i 18:00-19:00 (Pre dolaska na konsultacije dogovoriti se o tačnom terminu putem telefona ili e-pošte)
Kabinet: 403a
Telefon: 069/8893-133
E-pošta: vlajic@fon.bg.ac.rs
Web: http://svlajic.fon.bg.ac.rs

dr Saša Lazarević, vanredni profesor
Konsultacije: Sreda 16.00-18.00
Kabinet: 403a
E-pošta: lazarevic.sasa@fon.bg.ac.rs
Web: http://sdl.fon.bg.ac.rs

dr Ilija Antović, docent
Konsultacije: Sreda 14.00-16.00
Kabinet: 403
E-pošta: ilijaa@fon.bg.ac.rs

dr Dušan Savić, docent
Konsultacije: Sreda 10:00-11:00, Četvrtak 8:30-10:00, Petak 12:00-13:00
Kabinet: 403
Telefon: 069/8893-152
E-pošta: dules@fon.bg.ac.rs

dr Miloš Milić, docent
Konsultacije: Četvrtak 09.00-10.00, 14.00-15.00
Kabinet: 403
E-pošta: mmilic@fon.bg.ac.rs

mr Vojislav Stanojević, asistent
Konsultacije: Ponedeljak 13.00–14.00, Četvrtak 12.00-14.00
Kabinet: 403
E-pošta: vojkans@fon.bg.ac.rs

dipl.ing. Tatjana Stojanović, saradnik u nastavi
Konsultacije: Utorak: 17.00-18.00, Četvrtak 18.00-20.00
Kabinet: 403
E-pošta: tatjana.stojanovic@fon.bg.ac.rs