Osnove programiranja – februarski rok – odbrana seminarskog rada i usmeni deo ispita

Poštovane koleginice i kolege,

Predaja seminarskih radova (seminarski rad je potrebno odštampati) iz predmeta Osnove programiranja održaće se 07.02.2020. godine u 9:00 časova u kabinetu 403. Odbrana seminarskih radova, usmeni deo ispita i upis ocena održaće se istog dana u 09:30 časova u sali RC 111.

Za odbranu seminarskog rada studenti trebaju imati MS Access projekat u elektronskoj verziji (npr. na svom računaru, USB memoriji, mrežnom disku, mejlu).

Osnove programiranja – odbrana seminarskog rada i usmeni deo ispita

Poštovane koleginice i kolege,

Predaja seminarskih radova (seminarski rad je potrebno odštampati) iz predmeta Osnove programiranja održaće se 18.01.2020. godine u 9:00 časova u kabinetu 403. Odbrana seminarskih radova, usmeni deo ispita i upis ocena održaće se istog dana u 10:00 časova u sali RC 111.

Za odbranu seminarskog rada studenti trebaju imati MS Access projekat u elektronskoj verziji (npr. na svom računaru, USB memoriji, mrežnom disku, mejlu).

Termini polaganja – januarski ispitni rok 2019 (Ažurirano 23.01.2019. : Projektovanje softvera – dodatni termin za pismeni)

Termini polaganja u januarskom ispitnom roku školske 2018/19. godine su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 17.01.2019. u 11:00h, sale RC-a, DODATNI TERMIN 28.01.2019. u 09:00h, sale RC-a
  • odbrana seminarskih radova: 28.01.2019. u 09:00h, sale RC-a
  • usmeni i upis ocena: 04.02.2019. u 10:00h, sala 210
 • Softverski paterni
  • pismeni: 28.01.2019. u 09:00h, sale RC-a
  • predaja seminarkih radova: 29.01.2019. u 09:00h, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 04.02.2019. u 10:00h, sala 210
  • usmeni i upis ocena: 04.02.2019. u 10:00h, sala 210
 • Programiranje 1
  • pismeni: 29.01.2019. u 09:00h, sale RC-a
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim nastavnikom
  • usmeni: 05.02.2019. u 11:00h, sala RC-006
 • Osnove programiranja
  • pismeni: 16.01.2019. u 11:00h, sala RC-006
  • predaja seminarskih radova: 23.01.2019. u 09:00h, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 26.01.2019. u 10:00h, RC-111
  • usmeni i upis ocena: 26.01.2019. u 10:00h, RC-111
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i asistentima.

Termini polaganja – februarski ispitni rok 2018

Termini polaganja u februarskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 08.02.2018 u 11:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 14.02.2018 u 12:00 č
  • usmeni i upis ocena: 17.02.2018 u 11:00 č 16.02.2018 u 10:00 č, kabinet 403
 • Softverski paterni
  • pismeni: 14.02.2018 u 12:00 č
  • predaja seminarkih radova: 14.02.2018 u 12:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 16.02.2018 u 10:00 č
  • usmeni i upis ocena: 16.02.2018 u 10:00 č
 • Programiranje 1
  • pismeni: 07.02.2018 u 12:00 č
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim nastavnikom
  • usmeni: 13.02.2018 u 15:00 č
 • Osnove programiranja 
  • pismeni: 05.02.2018 u 11:00 č
  • predaja seminarskih radova: 12.02.2018 u 08:00 č, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 14.02.2018 u 10:00 č
  • usmeni i upis ocena: 14.02.2018 u 10:00 č
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentima i nastavnicima.

Termini polaganja – januarski ispitni rok 2018

Termini polaganja u januarskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 17.01.2018 u 11:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 23.01.2018 u 14:00 č
  • usmeni i upis ocena: 30.01.2018 u 12:00 č
 • Softverski paterni
  • pismeni: 23.01.2018 u 14:00 č
  • predaja seminarkih radova: 26.01.2018 u 09:00 č, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 30.01.2018 u 12:00 č
  • usmeni i upis ocena: 30.01.2018 u 12:00 č
 • Programiranje 1
  • pismeni: 26.01.2018 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim nastavnikom
  • usmeni: 02.02.2018 u 11:00 č
 • Osnove programiranja 
  • pismeni: 16.01.2018 u 11:00 č
  • predaja seminarskih radova: 23.01.2018 u [12:00 č] 13:30 č, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 25.01.2018 u 10:00 č
  • usmeni i upis ocena: 25.01.2018 u 10:00 č
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentima i nastavnicima.