Projektovanje softvera – odbrana seminarskih radova – jun 2020. god.

Odbrana seminarskih radova iz predmeta Projektovanje softvera u junskom ispitnom roku, za studente koji su položili pismeni deo ispita,  će biti održana u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Kako bi pristupili odbrani seminarskog rada, studenti treba da se obrate predmetnom nastavniku kod koga žele da brane rad porukom elektronske pošte ili korišćenjem Teams platforme. Odbrane će se vršiti zaključno sa 3. 06. 2020. god.