Osnove programiranja – februarski rok – odbrana seminarskog rada i usmeni deo ispita

Poštovane koleginice i kolege,

Predaja seminarskih radova (seminarski rad je potrebno odštampati) iz predmeta Osnove programiranja održaće se 07.02.2020. godine u 9:00 časova u kabinetu 403. Odbrana seminarskih radova, usmeni deo ispita i upis ocena održaće se istog dana u 09:30 časova u sali RC 111.

Za odbranu seminarskog rada studenti trebaju imati MS Access projekat u elektronskoj verziji (npr. na svom računaru, USB memoriji, mrežnom disku, mejlu).