Projektovanje softvera – prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku

Prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Projektovanje softvera].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za ispit će biti omogućena do nedelje 17.09.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 17.09.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.