Projektovanje softvera – prijava za polaganje ispita u septembarskom roku

Prijava za polaganje ispita u septembarskom ispitnom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Projektovanje softevra].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za kolokvijum/ispit će biti omogućena do ponedeljka 28.07.2017. godine do 19:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 28.07.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.