Programiranje 1 – Prijava za polaganje u julskom roku

Prijava za polaganje ispita u julskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za polaganje ispita će biti omogućena do ponedeljka 03.07.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u ponedeljak 03.07.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.