TEAMS platforma

Obaveštavamo vas da će se sve relevantne informacije u vezi nastave i polaganja predmeta Katedre za softversko inženjerstvo objavljivati na odgovarajućim kanalima preko Teams platforme.

Pored toga, napominjemo da je zbog otežane organizacije polaganja ispita uvedena obavezna prijava u odgovarajućim kanalima predmeta u obliku ankete, pored već obavezne prijave samog ispita (eStudent). Molimo vas da pred svaki termin polaganja proverite da li je objavljena prijava za polaganje i ako jeste, da blagovremeno prijavu popunite, kako biste mogli pristupiti polaganju ispita. Takođe, rasporedi polaganja će biti formirani na osnovu popunjenih prijava preko ankete i objavljeni u istim kanalima pred sam termin polaganja.