Termini polaganja – februarski ispitni rok 2018

Termini polaganja u februarskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 08.02.2018 u 11:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 14.02.2018 u 12:00 č
  • usmeni i upis ocena: 17.02.2018 u 11:00 č 16.02.2018 u 10:00 č, kabinet 403
 • Softverski paterni
  • pismeni: 14.02.2018 u 12:00 č
  • predaja seminarkih radova: 14.02.2018 u 12:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 16.02.2018 u 10:00 č
  • usmeni i upis ocena: 16.02.2018 u 10:00 č
 • Programiranje 1
  • pismeni: 07.02.2018 u 12:00 č
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim nastavnikom
  • usmeni: 13.02.2018 u 15:00 č
 • Osnove programiranja 
  • pismeni: 05.02.2018 u 11:00 č
  • predaja seminarskih radova: 12.02.2018 u 08:00 č, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 14.02.2018 u 10:00 č
  • usmeni i upis ocena: 14.02.2018 u 10:00 č
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentima i nastavnicima.

Termini polaganja – januarski ispitni rok 2018

Termini polaganja u januarskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 17.01.2018 u 11:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 23.01.2018 u 14:00 č
  • usmeni i upis ocena: 30.01.2018 u 12:00 č
 • Softverski paterni
  • pismeni: 23.01.2018 u 14:00 č
  • predaja seminarkih radova: 26.01.2018 u 09:00 č, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 30.01.2018 u 12:00 č
  • usmeni i upis ocena: 30.01.2018 u 12:00 č
 • Programiranje 1
  • pismeni: 26.01.2018 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim nastavnikom
  • usmeni: 02.02.2018 u 11:00 č
 • Osnove programiranja 
  • pismeni: 16.01.2018 u 11:00 č
  • predaja seminarskih radova: 23.01.2018 u [12:00 č] 13:30 č, kabinet 403
  • odbrana seminarskih radova: 25.01.2018 u 10:00 č
  • usmeni i upis ocena: 25.01.2018 u 10:00 č
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentima i nastavnicima.

Programiranje 1 – Prijava za polaganje ispita u oktobarskom ispitnom roku

Prijava za polaganje ispita u oktobarskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za polaganje ispita će biti omogućena do subote 16.09.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u subotu 16.09.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Programiranje 1 – Prijava za polaganje u septembarskom roku

Prijava za polaganje ispita u septembarskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za polaganje ispita će biti omogućena do nedelje 27.08.2017. godine do 19:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u ponedeljak 27.08.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Julski ispitni rok (2017): Termini polaganja

Termini polaganja u julskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 03-07-2017 u 09:00 č
  • dodatni termin za pismeni deo ispita (za studente koji su polagali u julskom ispitnom roku): 10.07.2017 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 10-07-2017 u 12:00 č (ili ranije u dogovoru sa predmetnim asistentom)
  • usmeni:14-07-2017 u 09:00 č
  • upis ocena: 14-07-2017 u 08:30 č
 • Softverski paterni
  • pismeni: 10-07-2017 u 09:00 č
  • predaja seminarkih radova: 10-07-2017 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova:14-07-2017 u 09:00 č
  • usmeni i upis ocena:14-07-2017 u 09:00 č
 • Programiranje 1
  • pismeni: 04-07-2017- u 12:00 č
  • usmeni: 10.07.2017 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 13.07.2017 u 10:00 č
  • upis ocena:13-07-2017 u 14:00č
 • Osnove programiranja 
  • pismeni: 03-07-2017- u 14:00 č
  • usmeni i upis ocena:14-07-2017 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 07.07.2017 u 13:00 č
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom najkasnije do 13-07-2017.