Julski ispitni rok (2017): Termini polaganja

Termini polaganja u julskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 03-07-2017 u 09:00 č
  • dodatni termin za pismeni deo ispita (za studente koji su polagali u julskom ispitnom roku): 10.07.2017 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 10-07-2017 u 12:00 č (ili ranije u dogovoru sa predmetnim asistentom)
  • usmeni:14-07-2017 u 09:00 č
  • upis ocena: 14-07-2017 u 08:30 č
 • Softverski paterni
  • pismeni: 10-07-2017 u 09:00 č
  • predaja seminarkih radova: 10-07-2017 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova:14-07-2017 u 09:00 č
  • usmeni i upis ocena:14-07-2017 u 09:00 č
 • Programiranje 1
  • pismeni: 04-07-2017- u 12:00 č
  • usmeni: 10.07.2017 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 13.07.2017 u 10:00 č
  • upis ocena:13-07-2017 u 14:00č
 • Osnove programiranja 
  • pismeni: 03-07-2017- u 14:00 č
  • usmeni i upis ocena:14-07-2017 u 09:00 č
  • odbrana seminarskih radova: 07.07.2017 u 13:00 č
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom najkasnije do 13-07-2017.

Programiranje 1 – Prijava za polaganje u julskom roku

Prijava za polaganje ispita u julskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za polaganje ispita će biti omogućena do ponedeljka 03.07.2017. godine do 12:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u ponedeljak 03.07.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Junski ispitni rok (2017): Termini polaganja

Termini polaganja u junskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 17-06-2017 u 08:00
  • odbrana seminarskih radova: 26-06-2017 u 10:00 (ili ranije u dogovoru sa predmetnim asistentom)
  • usmeni:01-07-2017 u 09:00
  • upis ocena: 01-07-2017 u 08:00
 • Softverski paterni
  • pismeni: 26-06-2017 u 10:00
  • predaja seminarkih radova: 26-06-2017 u 10:00
  • odbrana seminarskih radova:01-07-2017 u 09:00
  • usmeni i upis ocena:01-07-2017 u 09:00
 • Programiranje 1
  • pismeni: 12-06-2017- u 9:00
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom
  • usmeni i upis ocena:21-06-2017 u 09:00
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom najkasnije do 01-07-2017.

Programiranje 1 – Prijava za polaganje u junskom roku

Prijava za polaganje ispita u junskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za kolokvijum će biti omogućena do 11.06.2017. godine do 19:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 11.06.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.