Junski ispitni rok (2017): Termini polaganja

Termini polaganja u junskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 17-06-2017 u 08:00
  • odbrana seminarskih radova: 26-06-2017 u 10:00 (ili ranije u dogovoru sa predmetnim asistentom)
  • usmeni:01-07-2017 u 09:00
  • upis ocena: 01-07-2017 u 08:00
 • Softverski paterni
  • pismeni: 26-06-2017 u 10:00
  • predaja seminarkih radova: 26-06-2017 u 10:00
  • odbrana seminarskih radova:01-07-2017 u 09:00
  • usmeni i upis ocena:01-07-2017 u 09:00
 • Programiranje 1
  • pismeni: 12-06-2017- u 9:00
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom
  • usmeni i upis ocena:21-06-2017 u 09:00
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom najkasnije do 01-07-2017.

Programiranje 1 – Prijava za polaganje u junskom roku

Prijava za polaganje ispita u junskom roku vrši se putem upitnika na sledećem linku: [Prijava Programiranje 1].

Molimo vas da pažljivo popunite podatke ćiriličnim pismom.

Prijava za kolokvijum će biti omogućena do 11.06.2017. godine do 19:00 časova.

Raspored polaganja po grupama biće objavljen u nedelju 11.06.2017. godine u večernjim časovima na sajtu laboratorije.

Programiranje 1-Predrok rezultati

Poštovane koleginice i kolege,

u predroku koji je održan u decembru (29.12.2016.) ispit je položio Aleksa Stefanović 160-2015 (ocena 7), dok su ostali studenti uslovno položili i pozivaju se da urade dodatni zadatak u ponedeljak 09.01.2017.godine u 15 časova (sala B006).

Srdačno

predmetni profesori i asistenti

Januarski ispitni rok: termini polaganja

Termini polaganja u januarskom ispitnom roku su:

 • Projektovanje softvera
  • pismeni: 18-01-2017 u 11:00
  • odbrana seminarskih radova: 24-01-2017 u 14:00
  • usmeni:31-01-2017 u 12:00
 • Softverski paterni
  • pismeni: 24-01-2017 u 14:00
  • predaja seminarkih radova: 24-01-2017. u 14:00, sala B006
  • odbrana seminarskih radova:31-01-2017 u 12:00
  • usmeni:31-01-2017 u 12:00
 • Programiranje 1
  • pismeni: 27-01-2017- u 10:30
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom
  • usmeni i upis ocena:03-02-2017 u 11:00
 • Osnove programiranja
  • pismeni: 17-01-2017 u 11:00
  • predaja seminarkih radova: 24-01-2017. u 14:00, sala B006
  • odbrana seminarskih radova: 21-01-2017 u 14:00 26-01-2017 u 10:00
  • usmeni: 26-01-2017 u 10:00
 • Napredne Java tehnologije
  • odbrana seminarskih radova: u dogovoru sa predmetnim asistentom najkasnije do 31-01-2017 u 12:00